Menu

Archief aanbieden?

Het Noord-Hollands Archief heeft niet alleen overheidsarchieven in haar collecties, maar ook materiaal van particulieren, zoals van personen en families, verenigingen, bedrijven, scholen en kerkgenootschappen. Al dit materiaal geeft samen een goed beeld van de geschiedenis van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. Om dit beeld zo compleet mogelijk te maken, staan wij open voor iedereen die materiaal aan ons wil overdragen. Daarmee bedoelen we niet alleen archiefmateriaal, maar bijvoorbeeld ook foto’s, prenten, kaarten, video’s, films, tijdschriften en boeken.

Aanvulling op de collectie

Wanneer u materiaal aan ons aanbiedt, bekijken wij of het in onze collecties past. Heeft het materiaal betrekking op ons werkingsgebied? Is het van toegevoegde waarde op de bestaande collecties? Belicht het materiaal typerende ontwikkelingen, gebeurtenissen, personen of organisaties? In ons Acquisitiebeleidsplan 2015-2020 staat een overzicht van kenmerken waar wij het materiaal aan toetsen.

Opname van particulier materiaal

Voor al het materiaal dat wij opnemen in onze collecties stellen wij een overeenkomst op. We leggen bijvoorbeeld vast of u het materiaal aan ons schenkt of in bruikleen geeft. Onze voorkeur gaat uit naar een schenking. Verder is onze doelstelling dat al het materiaal volledig openbaar is, zodat iedereen het bij ons kan raadplegen. Bij wijze van uitzondering kan de openbaarheid van bepaalde archiefstukken in onderling overleg worden beperkt.

Contact

Overweegt u materiaal over te dragen? Stuur dan een e-mail naar het Noord-Hollands Archief onder vermelding van ‘acquisitie particulier’. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.