Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Uitgeest

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in Uitgeest.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Uitgeest zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • geboorte: 1811-1912
  • huwelijk: 1811-1932
  • huwelijksbijlagen: 1889-1932 (de huwelijksbijlagen 1811-1888 zijn helaas in 1890 verbrand en dus niet beschikbaar)
  • overlijden: 1811-1960

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Op deze locatie zijn ook de Tienjaarlijkse tafels (indexen op de aktes van de Burgerlijke Stand) ter inzage.

Van Uitgeest zijn de geboorteaktes uit de periode 1811-1912, huwelijksaktes uit de periode 1811-1932 en overlijdensaktes uit de periode 1811-1960 ook toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister van de gemeente Uitgeest is openbaar voor de periode 1850-1939. In dit register werden de inwoners van de gemeente Uitgeest geregistreerd. Over het algemeen zijn per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

  • naam, geboorteplaats en geboortedatum
  • burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd
  • adres, beroep en religie
  • datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving (indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen)

Het bevolkingsregister van Uitgeest is alleen ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Er kan niet digitaal in gezocht worden.

Het bevolkingsregister van na 1939 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruikmaken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De DTB-registers van Uitgeest en de indexen daarop zijn niet online beschikbaar, en zijn alleen te raadplegen in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Wel is er online een overzicht beschikbaar van de bij het Noord-Hollands Archief aanwezige DTB-registers van Uitgeest en Markenbinnen.

De Historische Vereniging Oud Uitgeest heeft veel genealogische bronnen toegankelijk gemaakt via hun website.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Uitgeest, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links