Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Uithoorn

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in Uithoorn.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Uithoorn zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • geboorte: 1811-1912
  • huwelijk: 1811-1932
  • huwelijksbijlagen: 1811-1932
  • overlijden: 1811-1960

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Op deze locatie zijn ook de Tienjaarlijkse tafels (indexen op de aktes van de Burgerlijke Stand) ter inzage.

Van Uithoorn zijn de geboorteaktes uit de periode 1811-1912, huwelijksaktes uit de periode 1811-1932 en overlijdensaktes uit de periode 1811-1960 ook toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister van de gemeente Uithoorn is openbaar voor de periode 1850-1940. In dit register werden de inwoners van de gemeente Uithoorn geregistreerd. Over het algemeen zijn per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

  • naam, geboorteplaats en geboortedatum
  • burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd
  • adres, beroep en religie
  • datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving (indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen)

De bevolkingsregisters van Uithoorn zijn ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Een gedeelte is digitaal als scan in te zien via het archievenoverzicht, maar er kan niet digitaal op naam worden gezocht. De beschikbare (eigentijdse) indexen zijn wel digitaal in te zien. De volgende onderdelen zijn digitaal beschikbaar:

Het bevolkingsregister van na 1940 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

In de Krantenviewer zijn de adresboeken van Uithoorn uit de periode 1963-1981 (met hiaten) online te doorzoeken. De adresboeken vormen een interessante bron voor familieonderzoek (namen, beroepen en adressen), maar ook voor lokaal historisch onderzoek. Zo zijn er advertenties van gemeentelijke instellingen, bedrijven, religieuze en maatschappelijke instellingen en verenigingen terug te vinden.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruikmaken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De DTB-registers van Uithoorn en de indexen daarop zijn niet online beschikbaar, en zijn alleen te raadplegen in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Wel is er online een overzicht beschikbaar van de bij het Noord-Hollands Archief aanwezige DTB-registers van Uithoorn en Thamen.

Enkele onderzoekers hebben informatie uit de DTB-registers van Uithoorn op internet gepubliceerd (NB: het Noord-Hollands Archief is niet verantwoordelijk voor de (juistheid van) informatie op deze pagina's):

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Uithoorn, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links