Menu

In 2018 is het 700 jaar geleden dat de Janskerk in Haarlem in gebruik werd genomen voor de katholieke eredienst. Het Jansklooster werd in 1310 gesticht, maar pas in augustus 1318 was de kerk van het Haarlemse klooster van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem (kortweg de Jansorde) klaar en kon deze worden gewijd door de bisschop. Vanaf dat moment hadden de kloosterlingen een grote kerk, voor zichzelf én voor mensen van buitenaf, ook voor begrafenissen.

Ter gelegenheid van het jubileum is deze website door Truus van Bueren, Leen Breure en Charlotte Dikken (Universiteit Utrecht) in opdracht van het Noord-Hollands Archief gemaakt. De website biedt uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde informatie over het godsdienstig leven in middeleeuws Haarlem, over de Janskerk, het klooster en de Jansorde.

Gedenken, vieren en dankbaar zijn staan centraal op de website. Dit herdenken omvatte allerlei aspecten van het middeleeuwse leven in Haarlem.


Het Jansklooster met de Janskerk (oosten boven) op een uitsnede uit de kaart van Haarlem in de stedenatlas van Fredrik de Wit (Amsterdam, na 1698) ― Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Deze website is mede gerealiseerd dankzij een bijdrage van het Van Winter Fonds.