Menu

Uw zoekacties: Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoe...
128 Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te Amsterdam
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Ter voldoening aan art. 4 de wet van 1 juni 1861 (Staatsblad No.53), laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij die van 15 april 1886 (Staatsblad No.64), is bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1861 bepaald dat te Amsterdam en Rotterdam; bij Koninklijk Besluit van 2 november 1861 dat te Dordrecht en bij Koninklijk Besluit van 26 november 1869 dat te Vlissingen en bij Koninklijk Besluit van 7 december 1874 dat te Harlingen Commissies van Toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers gevestigd zullen zijn. Onverminderd de bevoegdheid haar bij voorgeschreven wet en bij Koninklijke Besluiten van 27 november 1865 (Staatsblad No.130) en 30 september 1869 (Staatsblad No.155) van 21 februari 1871 (Staatsblad No.138) verleend, behoorde tot de taak van die Commissies: het verlenen van bescherming en het geven van raad en inlichtingen aan landverhuizers en de behartiging van hun belangen in het algemeen.
De werkkring van deze commissies was geregeld bij een instructie vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken bij beschikking van 14 januari 1862.
In gemeenten waar geen commissie was gevestigd, werden burgemeester en wethouders met het toezicht op het vervoer van landverhuizers belast.
Bij schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 11 oktober 1933 werd aan de commissie medegedeeld dat, in verband met het feit dat het landverhuizersvervoer in de laatste jaren van zo weinig betekenis was geworden; het met het oog op de huidige nood van de schatkist niet langer verantwoord was en de niet onbelangrijke bijdragen, welke ten behoeve van de Commissie te Amsterdam en van die te Rotterdam op de Rijksbegroting voorkomen te handhaven; bij Koninklijk Besluit van 4 oktober 1933 No.26 met ingang van 1 april 1934 was ingetrokken het Koninklijk Besluit van 25 augustus 1861 No.15 houdende instelling van de Commissie te Amsterdam en te Rotterdam, zoals dat gewijzigd werd bij Koninklijk Besluiten van 21 februari 1908 No.26 en van 2 juli 1921 No.36.
Na de opheffing van de Commissie te Amsterdam zullen haar werkzaamheden, voor zover nodig, voortaan door de Stedelijke Politie worden verricht.
Het onvolledig bewaard gebleven archief van deze Commissie werd in 1934 naar het Archiefdepot aan de Herenmarkt overgebracht, in welk jaar de regeling en ordening tot stand kwam.
Amsterdam, maart 1934. w.g. N.W.I. Cooregel.
In 1982 overgenomen van het Gemeentearchief Amsterdam.
6 delen + 26 portefeuilles + 1 pakje
2,5 strekkende meter.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1861-1934
Omvang in meters:
3,50
Periode documenten:
1861-1934
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-36. Inv. nr. 3 ontbreekt.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt niet voor in deze archieftoegang.