Menu

Uw zoekacties: Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
x1032 Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1032 Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Plaatsbeschrijving
2. Kerkelijke zaken
3. Bestuursgeschiedenis
4. Het archief en de verantwoording van de inventarisatie
5. Aanwijzingen voor de gebruiker
1032 Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Inleiding
5.
Aanwijzingen voor de gebruiker
De bij inventarissen gebruikelijke tweedeling 'stukken van algemene aard' en 'stukken betreffende bijzondere onderwerpen' verdient wellicht een toelichting. In de afdeling 'stukken van algemene aard' zijn de archivalia beschreven, die niet over één of enkele specifieke onderwerpen handelen. De gebruiker van de inventaris moet er attent op zijn, dat bijvoorbeeld de resoluties van het ambachtsbestuur en de notulen en besluiten van de gemeenteraad juist die informatie kunnen verschaffen, die in de afzonderlijke stukken niet wordt aangetroffen. Dit geldt eveneens voor de series ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Bij de 'stukken betreffende bijzondere onderwerpen' zijn alle stukken ondergebracht, die handelen over afzonderlijke onderwerpen. Ze hebben betrekking op de organisatie en de taken die de desbetreffende instelling dient uit te voeren in relatie tot derden.
Binnen de rubrieken en sub-rubrieken zijn de archiefstukken in chronologische volgorde geplaatst. Voor de beschrijving van de archiefstukken is gebruik gemaakt van de terminologie uit het Lexicon van Nederlandse archieftermen. In een beperkt aantal gevallen is bij de inventarisnummers een N.B. opgenomen. Daarin wordt een nadere toelichting gegeven op de inhoud of de aard van het archiefstuk. Ook kan er sprake zijn van een verwijzing naar een archiefstuk dat elders in de inventaris is beschreven. Ten behoeve van de gebruiker is aan het einde van de inventaris een index opgenomen met verwijzing naar de inventarisnummers. Omdat er al eerder een inventaris op het oud-archief is verschenen, wordt in een concordans de relatie gelegd tussen het oude inventarisnummer en het nieuwe.
6. Lijst van ambachtsheren
7. Literatuuropgave
Kenmerken
Datering:
1539-1928
Omvang in meters:
35,75
Periode documenten:
(1518) 1539-1928 (1974)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-855. Lijst van ambachtsheren, 1248-1858, in de inventaris. Het archief vertoont hiaten. Zo ontbreekt een belangrijk deel van de notulen van de gemeenteraad uit de periode 1814-1830 en van de notulen van Burgemeester en Wethouders ontbreekt het gedeelte tot het jaar 1868. Inv. nrs. 668-681 (bevolkingsregisters met dienstbodenregisters, 1850-1919), inv. nrs. 682-690 (gezinskaarten, ca. 1896-1939), inv. nrs. 691-694 (dienstbodenkaarten, ca, 1899-1939) en inv. nrs. 702-717 (index op de bevolkingsregisters, gezins- en dienstbodenkaarten, 1850-1939) zijn alleen digitaal of op microfiches te raadplegen. Inv. nrs. 834-855 (registers van de burgerlijke stand geb. akten, 1811-1892, huw. akten, 1811-1920, overl. akten, 1811-1947 en meerjaren- en jaartafels) en inv. nr. 833 (huwelijksaankondigingen; met bijlagen, 1810-1825) zijn alleen op microfiches te raadplegen. De huwelijksbijlagen, 1811-1922, zijn op microfilms te raadplegen in de studiezaal. De huwelijksbijlagen, 1923-1932, zijn in origineel aan te vragen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig.
Akten van latere jaren zijn opgenomen in het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heemskerk, 1863-1961.
Gegevens over personen vóór 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, die in kopie te raadplegen zijn in de studiezaal. Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de landeljke website WieWasWie.nl of kijk op www.noord-hollandsarchief.nl/ik-zoek/mijn-voorouders.
Gemeente:
Heemskerk
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS