Menu

Uw zoekacties: Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
x1032 Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1032 Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Plaatsbeschrijving
2. Kerkelijke zaken
3. Bestuursgeschiedenis
4. Het archief en de verantwoording van de inventarisatie
5. Aanwijzingen voor de gebruiker
6. Lijst van ambachtsheren
7. Literatuuropgave
1032 Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Inleiding
7.
Literatuuropgave
Benthem, H. van, 'De laatste katholieke vrouwe van Assumburg', Haarlemsche Bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem 61 (Haarlem 1946) 213-230.
Boer, P.A. de en E. Stokhof, 'Stoom langs Heemskerk' Heemskring 15 (april 1996) 21-32.
Brokken, M.S., Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (Zutphen 1982).
C.E.G.M. Bruins en A.J. de Vries, 'Fort bij Veldhuis: honderd jaar' Heemskring 17 (april 1997) 1-10.
Crasbeek, F.W.H. van en J.J.A. Zevenhuizen, 'Hoe oud is Heemskerk?', Heemskring 1 (april 1989) 6-8.
Groesbeek, J.W., Heemskerk. Onderweg van verleden naar heden (Heemskerk 1978).
Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis (Rijswijk 1981).
Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland, en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met de dood van onze graavinne, vrouwe Jacoba van Beyere: zijnde zoo met de verschillende leezingen der onderscheidene afschriften opgehelderd, verzameld en in orde gebragt. F. van Mieris, ed., 4 delen (Leiden 1753-1756).
Gooijer, P.G.M., 'Deutz' Heemskring 6 (november 1991) 21-28.
Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden dl. 4-8 Holland (Amsterdam 1739-1790).
Inventaris van het archief van het voormalig heemraadschap van den Sint Aagtendijk (1927)
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de gemeentewet van 1851 (z.p. 1973).
Koene, B., 'Welgeboren in Holland' Jaarboek van het Centraal Bureau voor Geneologie 51, (1997) 3-49.
Kool, J.W. Inventaris van het oud-archief van Heemskerk 1539-1813 (1815) (z.p. 1923).
Linden, J. van der, 350 Jaar Dorpskerk. De Ned. Hervormde Kerk te Heemskerk 1628-1978 (Heemskerk 1978).
Roos, J.W.Chr. de, 'Het oude raadhuis' Heemskring 2 (november 1989) 10-14.
Roos, J.W.Chr. de, 'Wat gebeurde er in 1900? ' Heemskring 2 (november 1989) 29-30.
Schilstra, J.J., De Hondsbossche (Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1981).
Smit, J.G., Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late middeleeuwen (Leuven 1995).
Stavenuiter, G.J.M., 'Van wie was Heemskerk in 1539? ', Heemskring 23 (april 2000) 20-26.
Vries, A.J. de 'Oud Haerlem: van kasteel tot koeweide' Heemskring 4 (november 1990) 3-8.
Vries, G. de, Nieuwe bijdrage tot de geschiedenisvan het Hoogheemraadschap van den Hondschbossche en Duinen tot Petten (Amsterdam 1869).
Waaker, I., Inventaris van De Uitgeester- en Heemskerkerbroek (z.p. 1937).
Wiegmans, F., 'Maar wat was er dan voor Heemskerk?' Heemskring 2 (november 1989) 15-17.
Woude, A.M. van der, Het Noorderkwartier: een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late Middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. A.A.G. Bijdragen dl. 16. Apparaat voor de geschiedenis van Holland dl. 4 (Wageningen 1972).
Zevenhuizen, E.J.H., 'Hop Marjanneke', Heemskring 2 (november 1989) 25-28.
Zevenhuizen, E.J.H., 'De verwoesting van Heemskerk tijdens de Opstand', Heemskring 4 (november 1990) 23-26.
Kenmerken
Datering:
1539-1928
Omvang in meters:
35,75
Periode documenten:
(1518) 1539-1928 (1974)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-855. Lijst van ambachtsheren, 1248-1858, in de inventaris. Het archief vertoont hiaten. Zo ontbreekt een belangrijk deel van de notulen van de gemeenteraad uit de periode 1814-1830 en van de notulen van Burgemeester en Wethouders ontbreekt het gedeelte tot het jaar 1868. Inv. nrs. 668-681 (bevolkingsregisters met dienstbodenregisters, 1850-1919), inv. nrs. 682-690 (gezinskaarten, ca. 1896-1939), inv. nrs. 691-694 (dienstbodenkaarten, ca, 1899-1939) en inv. nrs. 702-717 (index op de bevolkingsregisters, gezins- en dienstbodenkaarten, 1850-1939) zijn alleen digitaal of op microfiches te raadplegen. Inv. nrs. 834-855 (registers van de burgerlijke stand geb. akten, 1811-1892, huw. akten, 1811-1920, overl. akten, 1811-1947 en meerjaren- en jaartafels) en inv. nr. 833 (huwelijksaankondigingen; met bijlagen, 1810-1825) zijn alleen op microfiches te raadplegen. De huwelijksbijlagen, 1811-1922, zijn op microfilms te raadplegen in de studiezaal. De huwelijksbijlagen, 1923-1932, zijn in origineel aan te vragen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig.
Akten van latere jaren zijn opgenomen in het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heemskerk, 1863-1961.
Gegevens over personen vóór 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, die in kopie te raadplegen zijn in de studiezaal. Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de landeljke website WieWasWie.nl of kijk op www.noord-hollandsarchief.nl/ik-zoek/mijn-voorouders.
Gemeente:
Heemskerk
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS