Menu

Uw zoekacties: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV),...

1051 Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Haarlem en omstreken

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Natuurhistorische Vereniging Haarlem werd op 16 maart 1901 opgericht. Aan het eind van dat jaar was de Haarlemse vereniging één van de grondleggers van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (NNV), sinds 1951 Koninklijke KNNV. Eind 1912 fuseerden de NNV afdelingen Haarlem en Bloemendaal en omstreken (1903) tot de afdeling Haarlem en omstreken. Elkaar steunen was het doel, zodat er minder gevaar was 'om als elk afzonderlijk te struikelen' aldus Jac.P. Thijsse die de fusievergadering op 30 december 1912 leidde. De natuur bewonderen en bestuderen werd het parool en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.
De KNNV Haarlem en omstreken is een vereniging voor veldbiologie. Natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming staan centraal. De leden vinden het fijn om met elkaar de natuur in al haar schoonheid te ervaren, kennis op te doen van planten, dieren en landschappen of de handen uit de mouwen te steken voor bescherming en beheer. Excursies, lezingen en cursussen behoren tot het vaste programma voor leden en introducés maar er zijn ook activiteiten voor iedereen. Werk- en studiegroepen zijn gericht op actief natuurbeheer, actieve natuurbescherming of de studie van paddenstoelen, planten, dagvlinders en libellen. KNNV Haarlem en omstreken werkt samen met natuurbeheerders in Zuid-Kennemerland en met landelijke en regionale natuurorganisaties op het gebied van natuuronderzoek, -voorlichting en -bescherming.
In 2001 vierde de KNNV Haarlem en omstreken het 100-jarig jubileum met speciale activiteiten zoals een tentoonstelling, een natuurmarkt, wedstrijden en de uitgave van het jubileumboek De natuur bewonderen en bestuderen. Honderd jaar veldbiologie en natuurbehoud in Kennemerland. Samen met de 50-jarige Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland ontstonden het wandel- en natuurinformatieboek Op stap langs Hout en Spaarne en de Natuurkaart van Zuid-Kennemerland.
De indeling van de archiefinventaris volgt in grote lijn de hoofdstukken van het bovengenoemde jubileumboek. De periode 1901-1910 is voornamelijk vastgelegd in het Maandblad van de NNV als bijlage van De Levende Natuur en vanaf 1906 in het eigen ledenblad Natura. Daarnaast verschenen ook tal van artikelen in de Stadseditie van de Oprechte Haarlemsche Courant.
Joop Mourik en Anneke Koper, februari 2016
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1901-2003
Omvang in meters:
1,85
Periode documenten:
1901-2003
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-159.
Gemeente:
Haarlem
Categorie: