Menu

Uw zoekacties: Gaarder te Diemen (Gaardersarchief Diemen)

12.6 Gaarder te Diemen (Gaardersarchief Diemen)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding: de Gaardersarchieven in Holland
1. Algemeen
2. Overzicht van de verschillende soorten belasting
2.1. Boeten van ongefundeerde processen
2.2. De belasting op de verkoop van onroerende goederen
2.3. De belasting op de collaterale successie
2.4. De belasting op de verkoop van schepen
2.5. De belasting op de openbare verkoop van roerende goederen
2.6. De impost op trouwen en begraven
12.6 Gaarder te Diemen (Gaardersarchief Diemen)
Inleiding: de Gaardersarchieven in Holland
2. Overzicht van de verschillende soorten belasting
2.6.
De impost op trouwen en begraven
Deze belasting werd ingesteld om een reserve te scheppen waaruit rente en aflossing van kapitalen ten laste van het gemene land bekostigd zouden kunnen worden. De belasting zou worden geheven op het trouwen, begraven en het vervoer van lijken. De heffing werd volgens de ordonnantie van 26 oktober 1695 *  verdeeld in verschillende klassen. Bij een inkomen van 800 gulden per jaar en / of gegoedheid boven de 12.000 gulden per jaar was een bedrag van 30 gulden verschuldigd; bij een inkomen van 400 tot 800 gulden en / of gegoedheid van 6.000 tot 12.000 gulden een bedrag van 15 gulden; bij een inkomen van 200 tot 400 gulden per jaar en / of gegoedheid van 2.000 tot 6.000 gulden een bedrag van 6 gulden; bij een inkomen beneden 200 gulden per jaar en / of gegoedheid beneden 2.000 gulden een bedrag van 3 gulden. Verder werd bepaald dat indien iemand overleed en zou vallen onder de bepalingen van de belasting op de collaterale successie, een dubbele impost verschuldigd zou zijn. In bepaalde gevallen was het ook mogelijk in geval van armlastigheid vrijgesteld te worden van de betaling van deze imposten, men viel dan in de klasse pro deo. In sommige gevallen werd van deze klasse geen aantekening gehouden. Overigens zal men in dit overzicht weinig aantreffen met betrekking tot deze belasting, de meeste registers zijn opgenomen in de collectie DTB, hiervoor verwijs ik dan ook naar: J.R. Persman en J.J. Zonjee, Beschrijving van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken. Rijksarchief in Noord-Holland, (Haarlem 1973), zie verder ook het algemene gedeelte van deze inleiding en de verantwoording van de inventarisatie.
2.7. De belasting op advertenties in de kranten
2.8. De tiende verhoging
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Gebruikte bronnen
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1780-1805
Omvang in meters:
0,05
Periode documenten:
1780-1805 (1811)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 12.6 inv. nr. 1 en overzicht van de Gaardersarchieven berustende bij het Noord-Hollands Archief in band 12.