Menu

Uw zoekacties: Diaconie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem
x1340 Diaconie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1340 Diaconie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Armenzorg in het algemeen (ter oriëntatie)
2. De rol van de diaconie binnen de Haarlemse armenzorg
3. Het college van diakenen of de bestuursinrichting van de diaconie
4. Geschiedenis van de bedeling van de huiszittende armen
5. Van diaconiehuis tot Janskliniek
6. Overzicht van de bestuursinrichting van het diaconiehuis
7. De geschiedenis van de Haarlemse Kinderkerk
8. De geschiedenis van de armenfabriek
9. Literatuurlijst
1340 Diaconie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem
Inleiding
9. Literatuurlijst
F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem van de vroegste tijden tot op onze dagen, Haarlem, 1973 (fotogr. herdruk van uitgave 1874-1888).
A.W. Bronsveld, De Kinderkerk te Haarlem, historische schets, Haarlem, 1879.
A.F. Duiker, "De Koudenhornkazerne als hoofdbureau van politie", in: Het Zwaailicht, jrg. 16 nr. 11, april 1962.
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, werkinrichtingen voor "onnutte" Nederlanders in de Republiek 1760-1793, een mentaliteitsgeschiedenis, 's-Gravenhage, 1977.
Hildebrand, "Het diakenhuismannetjen vertelt zijn historie", in: De Camera Obscura, Haarlem, 1840.
"Instellingen van armenzorg", in: De archieven in Noord-Holland, deel VII van de overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, Alphen a/d Rijn, 1981.
A.A.M, de Jong, Haarlem als voorbeeld van bejaardenzorg in de 17e en 18e eeuw, Leiden, 1974 (doctoraalscriptie).
P.Th. Kok, "De mythe van de deemoedige bedeelde (losse arbeiders en armenzorg in Leeuwarden rond 1900)", in: Intermediair, jrg. 18 nr. 44, november 1982.
C. de Koning, Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe, Haarlem, 1807.
G.H. Kurtz, Armenzorg in Haarlem in vroeger tijden, Haarlem, 1938 (stencil).
L.F. van Loo, Den arme gegeven ... Een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland 1784-1963, Meppel, 1981.
L.F. van Loo, "De armenzorg in de Noordelijke Nederlanden 1770-1854", in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, X p. 417 t/m p. 434, Bussum, 1981.
J.J.M. de Meere, "Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1814-1844", in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, X p. 384 t/m p. 416, Bussum, 1981.
J.H.D. Munnik, Handleiding voor de armbesturen in Nederland, Heerenveen en Joure, 1854.
Namen van personen, die in de gereformeerde kerken binnen Haarlem als diakenen hebben gediend 1577-1866, (hs. archiefbibliotheek, Piano 11).
G.M. Nieuwenhuis, De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen, Amsterdam, 1946.
L. Noordergraaf, "Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1770-1813", in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, X p. 361 t/m p. 383, Bussum, 1981.
W.P.J. Overmeer, Het Diaconiehuis der Nederlands Hervormde Gemeente te Haarlem. Historische mededelingen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan, (overdruk uit de Oprechte Haarlemsche Courant, augustus 1931).
B. Sliggers, Haarlem bij gaslicht, 1837-1914, 's-Gravenhage, 1977.
A.P.A.M. Spijkers, "Van aalmoes tot sociale bijstand", in: Haerlem jaarboek 1979, p. 66 t/m 98.
J.J. Temminck, Haarlem vroeger en nu, Haarlem, 1971.
J.J. Temminck, Haarlem door de eeuwen heen, Haarlem, 1982.
C.W. de Vries, Handboek voor armbezoekers, Haarlem, 1916.
10. Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1636-2004
Omvang in meters:
24,45
Periode documenten:
1636-2004
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-1007. Inv. nr. 43 ontbreekt. In de Atlas van het Noord-Hollands Archief zijn geplaatst: inv. nrs. 295, 726 (alleen de foto's), 733-734 (=NL-HlmNHA_1340_54999011), 828, 830. Inv. nr. 937 is pas openbaar vanaf 2041.
Gemeente:
Haarlem
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS