Menu

Uw zoekacties: Veen Azn., Egbertus, en Alida Christina Veen-Brons (pseudoni...

149 Veen Azn., Egbertus, en Alida Christina Veen-Brons (pseudoniem Famke) te Zaandam, Collectie van

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Levensloop Egbertus Veen Antoniezn
2. Levensloop Alida Christina Veen-Brons
149 Veen Azn., Egbertus, en Alida Christina Veen-Brons (pseudoniem Famke) te Zaandam, Collectie van
Inleiding
2.
Levensloop Alida Christina Veen-Brons
Alida Christina Brons werd geboren te Amsterdam op 24 november 1878 als dochter van de fabrikant van waterdichte goederen Simon Cornelis Hubertus Brons en Alida Christina Schone. Na de lagere school volgde zij het onderwijs aan de 4-jarige U.L.0.school te Amsterdam. Op 19-jarige leeftijd was zij als boekhoudster en correspondente in de zaak van haar vader werkzaam. 's Avonds volgde zij een opleiding boekhouden en hield zij zich bezig met kleine publicaties in de "Telegraaf". Ze had grote belangstelling voor romans en gedichten. Op 27-jarige leeftijd trouwde zij met Egbert Veen Antoniezn. Haar gezinsleven beschreef zij in een serie artikelen, genaamd "Brieven van een Huisvrouw" in het tijdschrift "Zij" (1919-1927). Later publiceerde zij onder het pseudoniem "Famke" deze brieven in boekvorm met als titel: "Het Zaansch Binnenhuisje" (1927) en "Het Nieuw Zaansch Binnenhuisje" (1929). Onder het pseudoniem "Famke" verschenen ook al haar latere feministische publicaties. In navolging van "Famke's" brievenserie verschenen in "Zij" ook artikelen van de hand van E. Brunt, genaamd: Een Hollandsche Huisvrouw in Indië. Vanwege haar politieke interesses was zij onder meer lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Vrijheidsbond.
In 1930 verscheen haar derde boek: "Triomf van het Huwelijk". Hierin neemt zij stelling tegen de voor die jaren vergaande onafhankelijke houding van de vrouw. In het jaar daarop wordt onder haar leiding "de Vereeniging voor Nieuw-Feministen" opgericht te Zaandam. Deze vereniging had tot doel:
1. Actie tegen de nivellering der seksen.
2. Opvoeding van mannen en vrouwen tot het gelouterde huwelijk, naast opvoeding tot de maatschappelijke werkkring.
3. Stichting en instandhouding van een "Instituut tot Belangelooze Huwelijksbemiddeling en -raadgeving".
4. Organisatie van werkcentra.
5. Propaganda in woord en geschrift.
6. Andere wettelijke middelen die aan het doel bevordelijk zijn.
(Uit: afschrift stichtingsbrief).
De vereniging werd koninklijk goedgekeurd bij K.B. no. 42 van 24 oktober 1933, S.225. In 1937 verzoekt Alida Christina Veen-Brons om opheffing van de vereniging, omdat zij vanwege haar leeftijd niet meer aan haar taak kan voldoen en er geen geschikte opvolgster gevonden kon worden. Een jaar later wordt "Het Nieuw-Feministisch Sekretariaat" gesticht, met nagenoeg dezelfde doelstellingen als de zojuist opgeheven "Vereeniging voor Nieuw-Feministen". De activiteiten uitten zich echter meer in publicistische propaganda. Naast haar feministische geschriften publiceerde zij ook vele gedichten, waarvan enkele illegaal verspreid zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding was zij lid van de onderafdeling Zaanstreek van de Stichting "Toezicht Politieke Delinquenten". Na de oorlog werkte ze aan de artikelenserie "Commentaar op mijn eigen Dagboek". Hierin besprak ze het leven aan het einde van de jaren veertig in vergelijking met de beschrijving in haar dagboek van vijf jaar tevoren. Deze serie is in boekvorm verschenen. In die jaren publiceerde zij meer artikelenseries. Uit een daarvan kwam haar laatste werk "Het Nieuw-Feminisme en de Belangelooze Huwelijksbemiddeling" voort. In 1954 verleende zij medewerking bij de oprichting van het E.A. Veenfonds. Dit fonds was opgericht ten bate van het Doopsgezind Broederschapshuis te Schoorl en droeg de naam van Egbertus Veen Antoniezn., tot zijn gedachtenis. Alida Christina Veen-Brons overleed op 26 november 1955 te Zaandam en werd op de begraafplaats "Westerveld" te Driehuis begraven.
3. Het archief
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1900-1955
Omvang in meters:
3,50
Periode documenten:
1900-1955 (1962)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-174. E. Veen Azn. was industrieel, bestuurder en publicist in de Zaanstreek. A.C. Veen-Brons (pseudoniem Famke) publiceerde feministische geschriften en daarnaast ook gedichten.