Menu

Uw zoekacties: Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Ou...
1617 Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
10. Jacob (Pietersz.) Schoudt, 1621-1670
1617 Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem)
Inventaris
10.
Jacob (Pietersz.) Schoudt, 1621-1670
NB:
Deze notaris werd als zodanig op recommandatie van burgemeesteren en regeerders van de stad Haarlem, na gedane examinatie, door de Staten van Holland op 21 mei 1621 gecreëerd. Hij werd geadmitteerd door het Hof van Holland op 22 mei 1621. Burgemeesteren en regeerders van de stad Haarlem gaven hem op 26 mei 1621 toestemming tot de uitoefening van het notarisschap binnen Haarlem. Schoudt doet blijkens resolutie van burgemeesteren en regeerders van de stad Haarlem van 15 september 1657 afstand van het notarisschap, doch mag het tot allerheiligen d.a.v. uitoefenen. In zijn plaats wordt Henric van Gellinckhuijsen als notaris benoemd. Niettemin heeft hij het notarisschap uitgeoefend tot 1670. Begraven te Haarlem op 27 december 1670
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1570-1840
Omvang in meters:
232,90
Periode documenten:
1570-1840 (1842)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1805. Inv.nrs. 173-773 (met uitzondering van al gedigitaliseerde inv.nrs.) zijn (waarschijnlijk) tot medio oktober 2024 niet raadpleegbaar in verband met digitalisering. Lijst van notarisbenoemingen te Haarlem in de periode 1650-1809 volgens het register van notarissen van het Hof van Holland onder rubriek 96 van de inventaris. Inv.nrs. 69, 119 zijn vanwege slechte materiële staat niet raadpleegbaar. Inv.nrs. 310-311 zijn in fotokopieën te raadplegen in de studiezaal, de originelen zijn niet raadpleegbaar. Inv.nrs. 393-394 ontbreken, deze inventarisnummers bevatten akten verleden voor Cornelis Rens als notaris te Den Haag. Indexen op de notariële protocollen zijn aanwezig in de studiezaal. De indexen zijn niet eenvormig en geven niet altijd dezelfde soort informatie. Het kan gaan om een uitgebreide index waarbij bijvoorbeeld ook de soort akte wordt vermeld, maar het kan ook een slecht leesbare fotokopie zijn van een door de notaris zelf aangelegde index. Zie ook indexen in de vorm van kaartenbakken in de studiezaal. Index op notarissen te Haarlem, 1570-1925, met verwijzing naar inventarisnummers in band 30.3.
Gemeente:
Haarlem
Categorie: