Menu

Uw zoekacties: Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Ou...

1617 Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
36. Hendrik Hasewindius, 1672-1714
1617 Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem)
Inventaris
36.
Hendrik Hasewindius, 1672-1714
NB:
Deze notaris werd als zodanig op 13 juni 1671 gecreëerd door de Staten van Holland. Geadmitteerd door het Hof van Holland 19 juni 1671. Op 6 september 1671 toegestaan het notarisambt binnen Haarlem en de vrijheid van dien te mogen uitoefenen, zodra hij, die nog enige tijd op een comptoir in Den Haag verbonden was, zijn woonplaats naar Haarlem overgebracht zou hebben. Op 16 februari 1694 doet hij de eed als raad en vroedschap. In 1706 wordt hij burgemeester. Hij bedankt in mei 1714 voor het notarisambt. Overleden te Haarlem 21 april 1727. Daar op 10 december 1727 gebleken was dat in zijn protocollen veel akten aangetroffen waren die niet op zegel of op een onvoldoende zegel geschreven waren, werd een commissie benoemd om hierover rapport uit te brengen. Uit dit rapport bleek o.a., dat de zegels die aan de akten ontbraken een som van f 6480 bedroegen, dat de meeste protocollen in een zeer slechte gesteldheid waren, gehele bladen werden vermist en veel akten niet getekend waren, hetzij door de notaris, hetzij door de getuigen. De regering van de stad besloot op 31 augustus 1731 aan de erfgenamen kennis te geven dat het bedrag van f 6480 ten spoedigste aan den Lande zou worden vergoed
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1570-1840
Omvang in meters:
232,90
Periode documenten:
1570-1840 (1842)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1805. Inv.nrs. 69, 119 zijn vanwege slechte materiële staat niet raadpleegbaar. Inv.nrs. 310-311 zijn in fotokopieën te raadplegen in de studiezaal, de originelen zijn niet raadpleegbaar. Inv.nrs. 393-394 ontbreken, deze inventarisnummers bevatten akten verleden voor Cornelis Rens als notaris te Den Haag. Indexen op de notariële protocollen zijn aanwezig in de studiezaal. De indexen zijn niet eenvormig en geven niet altijd dezelfde soort informatie. Het kan gaan om een uitgebreide index waarbij bijvoorbeeld ook de soort akte wordt vermeld, maar het kan ook een slecht leesbare fotokopie zijn van een door de notaris zelf aangelegde index. Zie ook indexen in de vorm van kaartenbakken in de studiezaal.
Index op notarissen te Haarlem, 1570-1925, met verwijzing naar inventarisnummers in band 30.3.
Gemeente:
Haarlem
Categorie: