Menu

Uw zoekacties: Gemeentepolitie te Haarlem
2185 Gemeentepolitie te Haarlem
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
2. Geschiedenis van de gemeentepolitie
3. Gebruikte literatuur
Inventaris
2. Archief gevormd buiten het registratuurplan
2.4. Gedeponeerde archieven
2.4.1. Archief van de Dienst Luchtbescherming
2185 Gemeentepolitie te Haarlem
Inventaris
2. Archief gevormd buiten het registratuurplan
2.4. Gedeponeerde archieven
2.4.1.
Archief van de Dienst Luchtbescherming
NB:
Bij KB van 23 april 1936 no. 302, werd de Wet tot Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen van kracht. Daarin zijn de te nemen maatregelen vrij uitvoerig vastgelegd. In art. 3 van de wet wordt de burgemeester met de uitvoering van de onder art. 1 genoemde maatregelen belast. Hij is het hoofd van de Dienst. Na dit KB volgen verscheidene richtlijnen uitgegeven door de Rijksinspecteur tegen Luchtaanvallen te Den Haag. De Dienst Luchtbescherming had tot taak de burgerbevolking te wijzen op de gevaren van luchtaanvallen en op de maatregelen die de burgers zelf konden nemen om de risico's te beperken. Een belangrijke taak van de dienst na mei 1940 was het controleren van de verplichte verduistering. Er werd nauw samengewerkt met politie en brandweer
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1918-1965
Omvang in meters:
67,45
Periode documenten:
1918-1965
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1733. Bij een aantal inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nrs. 9-10, 19, 30-35, 43, 45, 85, 96, 113-114, 119-120, 141, 143, 156, 194-195, 249, 289, 304, 311-312, 327, 334, 338, 362-363, 365, 368, 370, 377, 379-380, 389, 391-392, 394, 400, 402, 408, 414, 416-417, 420-422, 424-427, 429-432, 436-437, 441-453, 464-465, 472, 475-476, 484-485, 511, 522-523, 531-532, 554, 556, 563, 573, 580, 586-587, 590-591, 594-595, 606-608, 614-616, 618-636, 656-663, 881-1126, 1163-1164, 1167-1169, 1174-1175, 1187-1189, 1192-1214, 1245-1248, 1290-1293, 1306-1308, 1315-1317, 1322-1324, 1326-1327, 1463-1467, 1488-1498, 1500, 1575-1579, 1584-1593, 1600-1609, 1614-1615, 1622-1625, 1627-1628, 1632-1645, 1647-1659, 1702-1703, 1709-1724 zijn pas 75 jaar na datum van het jongste stuk openbaar. Inv.nrs. 488-495 zijn pas 100 jaar na datum van het jongste stuk openbaar.
In het archief zijn in de regel geen dossiers betreffende 'foute Haarlemmers' te vinden, die zijn overgebracht naar het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, 1945-1952 (1983), dat berust in het Nationaal Archief in Den Haag. Zie ook de collectie van R. Kerkman betreffende de Bereden Afdeling (Bereden Politie) van de Gemeentepolitie te Haarlem, 1962-1989, toegangsnummer 1222.
Gemeente:
Haarlem