Menu

Uw zoekacties: Statie Sint Laurentius te Heemskerk

277 Statie Sint Laurentius te Heemskerk

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Omtrent het godsdienstig leven der katholieken in de eerste helft van de zeventiende eeuw is weinig bekend. De overlevering verhaalt, dat zij in 1632 een schuilkerkje bezaten aan de "oosterzijde", thans Mr. Anthonie Verherentstraat genaamd, maar bewijzen hiervoor zijn niet aanwezig.
In 1650 evenwel werd door het kapittel van Haarlem een zelfstandige statie gesticht: het oudste doop- en trouwboek begint in 1651, zodat men sindsdien van een geregelde zielzorg kan spreken. Dankzij een legaat van jonkvrouwe Anna de Renesse kon in 1687 op ongeveer dezelfde plaats een nieuwe schuurkerk, het zogenaamde preeckhuys, worden gebouwd.
Op het einde van de achttiende eeuw telde de statie circa 600 zielen. Toen dit aantal in 1846 tot 745 was vermeerderd, besloot het kerkbestuur, na verkregen subsidie van rijk en provincie, de bestaande kerk en pastorie te vergroten en te verbouwen. Het werk vorderde snel, zodat op 7 juni 1848 mgr. Van Curium de plechtige consecratie kon verrichten. Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie werd de St. Laurentiusstatie op 16 september 1858 tot parochiekerk verheven. De tegenwoordige kerk dateert van 1891.
Het archief is voor het grootste gedeelte verloren gegaan.
Pastoors: Mr. Franciscus van Lippelo (1650-1656), Antonius Verherent (1656-1672), Georgius van Kampen (1672-1682), Cornelis Hoeckgeest (1682-1717), Simon IJsvogel (1717-1727), Joannes Baptista Scheepen (1727-1749), Jacobus Willibrordus Potze (1749-1789), Henricus Kok (1789-1842), Henricus Gerardus van Wijk (1842-1888)
Inventaris
1. Algemene zaken
668-671 Doopboeken, 1651-1849
668 Bevat ook een lijst van huwelijken 8 mei 1651 - 31 mei 1657, bijlagen tot de trouwboeken (verleende dispensaties, 1660-1663), 14 april 1651 - 14 augustus 1657 i
277 Statie Sint Laurentius te Heemskerk
Inventaris
1. Algemene zaken

668-671 Doopboeken, 1651-1849
668
Bevat ook een lijst van huwelijken 8 mei 1651 - 31 mei 1657, bijlagen tot de trouwboeken (verleende dispensaties, 1660-1663), 14 april 1651 - 14 augustus 1657
Omvang:
1 deel
NB:
Bevat ook opgaaf van enige dopelingen uit Heemskerk, Castricum, Limmen en Uitgeest (1637-1641)

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1651-1887
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
(1640) 1651-1887
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 667-681. Lijst van pastoors, 1650-1888, in de inventaris. Zie ook het archief van de Parochie Heilige Laurentius te Heemskerk, 1496-1972, toegangsnummer 1417.
Gemeente:
Heemskerk