Menu

Uw zoekacties: Gevangenissen te Hoorn

73 Gevangenissen te Hoorn

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het oudste gedeelte van het archief loopt van 1812 tot 1932. Het valt - gelet op de bestuursvorm - te verdelen in een drietal perioden, nl.:
I. 1812-1830: Gevangenissen te Hoorn, bestuurd door een Raad van Regenten.
II. 1830-1886, 3e kwartaal: Huizen van Correctie en Arrest te Hoorn. Algemeen Bestuur: de Commissie van Administratie, verdeeld in subcommissies. Direct (zakelijk) Bestuur: de Commandant.
III. 1886, 4e kwartaal-1932: Rijkswerkinrichting te Hoorn. Algemeen Bestuur: het College van Regenten, verdeeld in subcommissies. Direct (zakelijk) Bestuur: de Directeur.
Naast deze verdeling is er van 1875 tot 1902 nog sprake van een Huis van Bewaring te Hoorn.
Aangezien het verschil tussen II en III niet zo duidelijk tot uiting komt in de stukken, maar eigenlijk voornamelijk administratief is, zijn deze perioden in de hiernavolgende plaatsingslijst niet gescheiden opgenomen. Dit is mede gebeurd omdat vele series ongewijzigd over het jaar 1886 (het jaar van de scheiding tussen de Huizen van Correctie en de Huizen van Arrest en de Rijkswerkinrichting) heenlopen en dus moeilijk te scheiden zijn.
Eventuele hieruit voortvloeiende onduidelijkheden kunnen uit deze inleiding hopelijk wat duidelijker worden.
Na 1933 is de Rijkswerkinrichting voor de eerste keer gesloten. Na de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis toegewezen aan het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging. In de gevangenis werden de zogenoemde politieke delinquenten (NSB-ers en andere collaborateurs) ondergebracht. Vanaf 1950 werd het tevens weer een gevangenis. In 1999 is de gevangenis definitief gesloten. Tegenwoordig is de gemeente Hoorn eigenaar van het complex, dat een nieuwe bestemming heeft gekregen. Naast 25 koopwoningen is het Museum van de Twintigste Eeuw, Filmhuis Hoorn, het Ontwerpcentrum, een museumcafé en een hotel in het complex op het Oostereiland gevestigd.
Op de website van het Noord-Hollands Archief (http://www.noord-hollandsarchief.nl/ik-zoek//3/419) zijn een aantal registers van inschrijving nader toegankelijk gemaakt. De namen van gevangenen van de Huizen van Correctie en Arrest in de periode 1830-1866 en 1876-1888 (inv.nr. 472-485), het Huis van Bewaring in de periode 1875-1889 (inv.nr. 516-524) en de Rijkswerkinrichting in de periode 1886-1904 (inv.nr. 486-495) zijn opgenomen in de database.
Literatuur
Ubink, Erna, Het leven in de gevangenis: het huis van correctie te Hoorn 1830-1870, Roelofarendsveen 1988
Rem, S., Historie Oostereiland, Hoorn 1976.
Plaatsingslijst
635-636 Ingekomen stukken bij de Directeur, 1896-1899
73 Gevangenissen te Hoorn
Plaatsingslijst
635-636
Ingekomen stukken bij de Directeur, 1896-1899
NB:
Zie inv.nr. 390.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1812-1972
Omvang in meters:
72,50
Periode documenten:
1812-1933, 1947-1972
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-651. Stukken jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar. Nrs. 472-529 zijn alleen digitaal of op microfiches te raadplegen. De indexen op nrs. 472-485 (Stamboeken van gevangenen in de Huizen van Correctie en Arrest, 1830-1866, 1876-1888), nrs. 486-500 (Registers van inschrijving van verpleegden in de Rijkswerkinrichting, 1886-1932), nrs. 501-504 (Registers van inschrijving van verpleegden in de Rijkswerkinrichting, overgenomen van de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, 1892-1911 mrt. 30), nr. 505 (Register van inschrijving in de Rijkswerkinrichting, speciaal voor landlopers en bedelaars, 1911 mrt. 30-1932 feb. 17), nr. 506 (Register van inschrijving in de Rijkswerkinrichting, speciaal voor souteneurs, 1911 aug. 18-1932 nov. 5), nrs. 507-511 (Registers van inschrijving in de Rijkswerkinrichting, speciaal voor dronkaards, 1912-1931 feb. 7), nrs. 512-515 (Registers van inschrijving in de Rijkswerkinrichting, speciaal voor smokkelaars, 1918-1920 nov. 8), nrs. 516-529 (Registers van inschrijving van gevangenen in het Huis van Bewaring, 1875-1902) zijn in de studiezaal locatie Haarlem, Jansstraat te raadplegen. Van genoemde indexen zijn nrs. 472-485, 486-498, 501-504, 516-524 op naam te doorzoeken op www.noord-hollandsarchief.nl/zoeken/personen