Menu

Uw zoekacties: Stichting Haarlem 750 te Haarlem
1611 Stichting Haarlem 750 te Haarlem
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het initiatief voor de viering in 1995 van het 750-jarig bestaan van de stad Haarlem is door de gemeente genomen. Een initiatiefcomité 'Haarlem 1995' doet een aanbeveling tot oprichting van een rechtspersoon in de vorm van een stichting. Uitgangspunten voor de feestviering waren:
- feest van en voor alle Haarlemmers
- bestaande organisaties erbij betrekken
- bestaande evenementen extra aandacht geven
- evenwichtige spreiding van festiviteiten in tijd en plaats
- enkele topevenementen laten plaatsvinden
- Haarlempromotie mag nevendoelstelling zijn.
Op 3 oktober 1991 wordt een stichting in het leven geroepen onder de naam 'Stichting Haarlem 750' met een algemeen en dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de burgemeester, waarbij loco-burgemeester C. Mooij het voorzitterschap van het dagelijks bestuur op zich neemt. De stichting is verantwoordelijk voor de jubileumviering. Haar doel is: het zonder winstoogmerk organiseren van activiteiten en evenementen in samenwerking met burgers, organisaties, instellingen en bedrijven.
De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de evenementen ligt materieel zowel bij de Stichting als bij de gemeente.
Ten behoeve van de stichting functioneert een projectbureau: projectbureau Haarlem 750, met aan het hoofd een projectcoördinator. Als projectcoördinator doen achtereenvolgens dienst Jan Put, daarna Ilonka Bodt en tenslotte Wim Oosterhof. Jan Put bemenst met Leontine Splinter dit bureau en behoren beiden in die jaren communicatief en facilitair bij de afdeling ABZ van de Bestuursdienst. De belangrijkste taken van het bureau zijn het stimuleren, coördineren, beoordelen van ingediende plannen en ideeën en het organiseren van enkele hoogtepunten in het programma. Ook de reeds bestaande Stichting Haarlem Promotie wordt in de aanloop naar het feestjaar betrokken.
Voor het samenstellen van het programma, het zoeken van sponsors en pr-activiteiten worden commissies gevormd.
Daarnaast worden werkgroepen geformeerd om zoveel mogelijk burgers te rekruteren voor het aandragen en bespreken van voorstellen. Daarbij zien we de werkgroep vervoer in 1994 omgezet naar een stichting om de beschikbaar gestelde gelden zo waterdicht mogelijk te kunnen beheren.
Het jubileum is gevierd met zo'n 175 evenementen, verspreid over het hele jaar.
Mugazine is de spreekbuis van de Stichting Haarlem 750. De naam Mugazine verwijst naar de bijnaam van de Haarlemmer, de mug, dat insect stond als watermerk op het officiële briefpapier van Haarlem 750.
1. Verantwoording inventarisatie
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1989-1996
Omvang in meters:
4,00
Periode documenten:
1989-1996
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-200.
Gemeente:
Haarlem