Menu

Uw zoekacties: Vallentgoed, L.J., als secretaris-penningmeester van de Vere...

1799 Vallentgoed, L.J., als secretaris-penningmeester van de Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude te Halfweg

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Plaatsingslijst
7 Slokopmolen onderhoud, verhuur, waterlevering, 1952-1963; Brief aan de fa. NV Van Hattum en Blankevoort betreffende het onttrekken van een gedeelte van de Lagedijk aan het openbaar verkeer, 1958; Correspondentie betreffende het plan een gedeelte van de Lagedijk aan het openbaar verkeer te onttrekken, 1958; Stukken van Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten, 1952-1960; Stukken betreffende Ondergemaal Houtrakkerhoek, 1941-1952; Stukken betreffende voorzieningen en salariëring van personeel in dienst bij de polder, 1954-1957; Begrotingen van uitgaven en ontvangsten van de Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1953-1961; Stukken betreffende het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de Nederlandse Handels Maatschappij, voorheen NV De Spaarnebank, 1934-1952; Correspondentie met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, 1955-1958; Situatieschets en tekening op calque betreffende de molen 'Slokop' aan de Lagedijk, z.j.; Correspondentie betreffende de peilschalen van het gemaal van de Verenigde Binnenpolder te Liede (bevat 4 foto’s), 1955-1956; Correspondentie met het PWN betreffende de aanleg van een hoofdwaterleiding met toebehoren aan de Lieweg te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1958; Schouwboetes gegeven in de Verenigde Binnenpolder, 1958-1959; Kohieren van uitkeringen voor onderhoud van polderkaden in de Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1949-1951; Wijzigingen Arbeidsovereenkomstenverordening Noord-Hollandse Waterschappen, 1957; Wijziging Ambtenarenreglement 1952; Aanleggen duiker in de Lagedijk, 1958; Waarnemen grondwaterstanden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude door TNO, 1958; Correspondentie met het PEN betreffende het leggen en verwijderen van hoogspanningskabels, 1958, 1934-1963
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1961-1976
Omvang in meters:
1,80
Periode documenten:
(1927) 1961-1976
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst doosnrs. 1-14. Zie ook het archief van de Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1859-1978, toegangsnummer 3796.
Gemeente:
Haarlemmerliede en Spaarnwoude