Menu

Uw zoekacties: Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uithoorn

1908 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uithoorn

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Vanaf oktober 1811 tot 1815 waren Uithoorn en Thamen één gemeente. De samenvoeging van Thamen en Uithoorn werd in 1815 ongedaan gemaakt. Bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1820 werden Uithoorn en Thamen definitief verenigd.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1811-1960
Omvang in meters:
3,25
Periode documenten:
1811-1960
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-65. De volgende registers van de burgerlijke stand zijn aanwezig: geb. akten, 1811-1910, huw. akten, 1811-1940, overl. akten, 1811-1960 met tweejarentafels, 1811-1812 en tienjarentafels, 1813-1950. De geb. akten, 1811-1910, huw. akten, 1811-1932, overl. akten, 1811-1950 met tweejarentafels, 1811-1812 en tienjarentafels, 1813-1950 zijn alleen op microfiches te raadplegen. De overl. akten 1951-1960, zijn alleen digitaal te raadplegen. Nadere informatie over de raadpleging bij de informatiebalie. Inv.nrs. 22-25 (geb. akten, 1911-1950) en inv.nr. 38 (huw. akten, 1941-1950) zijn nog bij Burgerzaken van de gemeente Uithoorn.
De huwelijksbijlagen, 1811-1932, zijn op microfilms te raadplegen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig. Zie ook inventaris van het archief van het Ambachts- en Gemeentebestuur van Uithoorn, (1635) 1680-1905 (1934), toegangsnummer 2336 inv.nrs. 522-525.
Akten van latere jaren zijn nog bij Burgerzaken van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn.
Gegevens over personen vóór 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, die in kopie te raadplegen zijn in de studiezaal.
Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de landelijke website WieWasWie.nl of kijk op www.noord-hollandsarchief.nl/zoeken/genealogie.
Vanaf oktober 1811-1815 waren Uithoorn en Thamen één gemeente. De samenvoeging van Thamen en Uithoorn werd in 1815 ongedaan gemaakt. Bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1820 werden Uithoorn en Thamen definitief verenigd. Het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van Uithoorn bevat tevens akten van Thamen (dus los van Uithoorn, in tegenstelling tot de jaren oktober 1811-1815): geb. akten, juni-dec. 1811, 1818-1820, huw. akten, mei-sept. 1811, 1818-1820, overl. akten, juli-dec. 1811, 1818-1820.
Gemeente:
Uithoorn