Menu

Uw zoekacties: Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Aalsmeer

1980 Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Aalsmeer

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De afdeling Aalsmeer is onderdeel van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (opgericht in 1847), deze bestaat uit verschillende afdelingen in Noord- en Zuid-Holland. In 1854 is de afdeling Aalsmeer opgericht. De afdeling behartigt de agrarische belangen en bundelt de krachten van de agrariërs in Aalsmeer en omstreken. Daarnaast zet zij zich in voor verbetering van de maatschappelijke positie en de welvaart van exploitanten van agrarische bedrijven, ongeacht hun godsdienstige of politieke gezindheid, en voor de bevordering van het welzijn van boeren en tuinders en hun gezinnen. Ook zet zij zich in voor de bevordering van voortgezet onderwijs.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester (deze laatste twee functies kunnen in één persoon verenigd zijn). Minstens één bestuurslid vertegenwoordigt de afdeling in het bestuur van de kring. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen. Buiten de afdeling kunnen de leden zich uitsluitend verenigen tot een groep ter behartiging van de belangen van de werkgevers.
De afdeling Aalsmeer is onderdeel van kring 9 Meerlanden. Ook is er een speciale kring voor tuinbouw in Meerlanden bestaande uit de tuinbouwafdelingen Aalsmeer en Heemskerk.
Vanaf 1976 neemt de afdeling deel aan vergaderingen van de 3 Aalsmeerse Landbouw Organisaties (A.L.O.), onderdeel van de drie Hollandse Landbouw Organisaties (3 H.L.O.). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.), Hollandsche Maatschappij van Landbouw (H.M.v.L.) en de Katholieke Land- en Tuinbouwbond (L.T.B.).
Op 22 mei 1991 besluiten H.M.v.L. en L.T.B. tot oprichting van een gezamenlijke Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (W.L.T.O.). In 1993 is het archief namens de W.L.T.O., afdeling Aalsmeer geschonken aan de gemeente Aalsmeer.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1963-1992
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
1963-1992 (1994)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 003.1 nrs. 1-14.
Gemeente:
Aalsmeer
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.