Menu

Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Alkmaar en het Parket van de Offici...

207 Arrondissementsrechtbank Alkmaar en het Parket van de Officier van Justitie te Alkmaar

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De arrondissementsrechtbank Alkmaar is in 1838 ingesteld als opvolger van de rechtbank van eerste aanleg te Alkmaar. In het archief bevinden zich dan ook enkele stukken van vóór 1838. Het archief is overgebracht tot 1930, al loopt een enkel deel of serie door tot na die tijd. Niet alles is echter bewaard gebleven. Op 19 februari 1890 heeft een brand in het gerechtsgebouw, blijkens het verslag van de gemeente Alkmaar over 1890, de volgende archiefdelen vernietigd: a. de strafzaken tot 1886, b. de minuten en vonnissen in burgerlijk zaken tot 1883, c. de dubbele registers van de burgerlijke stand van een aantal gemeenten in het arrondissement Alkmaar tot 1888 en d. het archief van de opgeheven arrondissementsrechtbank Hoorn. Een klein deel van deze rechtbank bleek bij de inventarisatie toch aanwezig en is van het archief van de arrondissementsrechtbank Alkmaar afgescheiden. Vóór de overbrenging berustte op het rijksarchief in Noord-Holland slechts 1,5 m van het archief van de rechtbank Alkmaar. Hier is 73 m bijgekomen zodat de totale omvang nu 74,5 m bedraagt. Bij de overbrenging is betreffende de openbaarheid van het archief gesteld dat stukken betreffende nog levende personen slechts voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zijn. Achter de inventaris is als bijlage gevoegd een beschrijving van een lijst van de faillissementsdossiers. Dit is een alfabetische lijst, met een verwijzing naar het jaar en dossiernummer. De lijst is onder inventarisnummer 660 uit het archief aan te vragen.
In 2001 is er een aanvulling verwerkt in de inventaris.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1838-1930
Omvang in meters:
88,25
Periode documenten:
(1811) 1838-1930 (1948)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-804. Inv.nr. 184 is pas openbaar vanaf 2027. Inv.nrs. 115-116 zijn vanwege slechte materiële staat niet raadpleegbaar. Inv.nr. 660 ontbreekt. In 1890 is een deel van het archief door brand verloren gegaan: a. de strafzaken tot 1886, b. de minuten en vonnissen in burgerlijke zaken tot 1883, c. de dubbele registers van de burgerlijke stand van een aantal gemeenten in het arrondissement Alkmaar tot 1888.