Menu

Uw zoekacties: Haarlemse Ongevallendienst te Haarlem

2280 Haarlemse Ongevallendienst te Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Haarlemse Ongevallendienst werd opgericht in 1927 en was een overkoepelende organisatie van vier plaatselijke EHBO-verenigingen, de Haarlemse Reddingsbrigade en de Rode Kruis Transportcolonne. De Ongevallendienst bood georganiseerde hulp bij ongelukken die voornamelijk op straat gebeurden. De leden van de dienst werkten op vrijwillige basis. Op kosten van de gemeente Haarlem werden zij voorzien van een telefoon, zodat zij na een melding snel op de plaats van het ongeval aanwezig konden zijn om de nodige assistentie te verlenen.
In 1956 veranderde deze situatie omdat de hulp bij ongevallen op de openbare weg in handen van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD) kwam. Vanaf die tijd zorgde de Ongevallendienst voor preventieve hulpverlening bij festiviteiten en sportevenementen. In 1976 had de dienst nog 900 leden, maar de uitvoerende taken liepen stelselmatig terug. Reden hiervan was dat EHBO-verenigingen buiten de Ongevallendienst om, hun assistentie verleenden aan organisaties die donateurs waren van die verenigingen.
Op 15 april 1967 heeft de Ongevallendienst haar 40-jarig en 10 jaar later haar 50-jarig jubileum gevierd. In 1984 zijn volgens het kasboek de laatste activiteiten verricht.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1933-1984
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
1933-1984
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 13.7 nrs. 1-31.
Gemeente:
Haarlem
Categorie: