Menu

Uw zoekacties: Stichting Welzijn Ouderen Beverwijk (SWOB) te Beverwijk

2349 Stichting Welzijn Ouderen Beverwijk (SWOB) te Beverwijk

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op een bijeenkomst van een aantal instellingen in Beverwijk die zich bezighielden met het open bejaardenwerk werd in 1966 de Stichting Samenwerkingsorgaan voor Bejaardenwerk Beverwijk opgericht.
In de eerste jaren waren de activiteiten voornamelijk gericht op het gezamenlijk organiseren van recreatieve bezigheden voor bejaarden. Na een uitvoerige enquête in 1971 bleek een meer omvattende samenwerking met name op het gebied van maatschappelijke gezondheidszorg en sociale dienstverlening gewenst. Dit leidde tot een nieuwe opzet en in 1973 tot de installatie van een nieuw bestuur. Er werd een algemene raad gevormd en er kwamen werkgroepen die het bestuur adviseerden en documentatiemateriaal betreffende bejaardenvoorzieningen maakten. De stichting stelde zich ten doel de zelfstandige woon- en leefomstandigheden van ouderen te bevorderen en richtte zich daarbij op zowel individuele ouderen als groepen ouderen. Men wilde middels betrokkenheid op beleidsterreinen van welzijn, zorg en wonen de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid van ouderen vergroten.
In 1981 werd in de naamgeving van de stichting het woord Bejaardenwerk vervangen door Ouderen. In de loop van de jaren zeventig en tachtig kreeg de samenwerking meer en meer gestalte en sloot een toenemend aantal organisaties en instellingen zich aan. In 1993 resulteerde dit in de realisatie van het uitvoeren van één loket voor alle vormen van hulp, informatie en advies voor ouderen. Deze nieuwe opzet die de Seniorenservice genoemd werd, had als uitgangspunt het vormen van een geïntegreerd lokaal ouderenbeleid. In 1995 werd de naam van de stichting veranderd in Stichting Welzijn Ouderen Beverwijk (SWOB) en werden visie en doelstellingen opnieuw geformuleerd. Het jaar daarna zag de gemeente zich helaas genoodzaakt forse bezuinigingen door te voeren. Een groot aantal activiteiten werd afgestoten, eigen bijdragen werden verhoogd en Seniorenservice werd met het Bureau Sociaal Raadslieden samengevoegd van waaruit in 1997 het Centraal Loket gestalte kreeg.
De stichting kreeg in dat jaar ook een nieuw bestuur dat een samenwerkingsovereenkomst aanging met de Seniorenraad en participeerde in een stuurgroep die de gemeentelijke ouderennota voorbereidde. Deze nota werd in 1999 door de gemeenteraad aangenomen en had tot gevolg dat een samenwerking tussen het SWOB en de Stichting Welzijn Beverwijk tot stand moest komen. In 2000 gingen de eerste fusieonderhandelingen van start waarna in 2003 het SWOB opgeheven werd.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1973-2002
Omvang in meters:
0,70
Periode documenten:
1973-2002
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 204.3 nrs. 1-120.
Gemeente:
Beverwijk
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.