Menu

Uw zoekacties: IJmuider Operette Gezelschap VIDES te Velsen

2355 IJmuider Operette Gezelschap VIDES te Velsen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In het jaar dat de kinderoperettevereniging in IJmuiden werd opgeheven, werd op initiatief van mevr. T. van der Vis in augustus 1968 het IJmuider Operette Gezelschap voor volwassenen opgericht. De vereniging werd VIDES genoemd, waarmee de eerste letters van Vreugde In Dans En Spel weergegeven werden. VIDES was een culturele amateurvereniging die zich ten doel stelde zang en toneelkunst te beoefenen en jaarlijks een operettevoorstelling te geven. Het voormalig bestuur van de kinderoperettevereniging trad aan als het bestuur van VIDES en in 1969 werd met 'Eine Nacht in Venedig' de eerste operette opgevoerd. De muzikale begeleiding van de uitvoeringen werd in de loop van de jaren achtereenvolgens verzorgd door: 'Intermezzo', het Haarlems operetteorkest en het Zaans opera- en operetteorkest.
De statuten van de vereniging werden op 19 november 1974 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. VIDES was een vereniging waarin de leden het bestuur actief ondersteunden. Er werden commissies gevormd om de specifieke taken van de artistieke leiding ten aanzien van de kostuums, de bladmuziek en de propaganda te helpen uitvoeren.
Toen in 1987 het subsidiebudget van de vereniging werd gehalveerd door de gemeente Velsen wist het bestuur de klap zodanig op te vangen dat de uitvoeringen in de navolgende jaren gecontinueerd konden worden. Naast de operetteproducties werden er nu ook regelmatig koffie- en nieuwjaarsconcerten gegeven. Toen in 1995 de volgende bezuinigingsronde door de gemeente Velsen aangekondigd werd, werd ondanks de artistiek goede prestaties in die tijd, de financiële situatie wel als zorgelijk beschouwd. De subsidie op de orkestbegeleiding kwam te vervallen en in de navolgende drie jaren werd er nog een vermindering van 35% doorgevoerd. De activiteiten van VIDES werden gezien als een amateuristische kunstbeoefening, die voor veel mensen een vorm van vrijetijdsbesteding en sociale activiteit was welke niet noodzakelijk een gemeentelijke bijdrage zou behoeven.
Tot 2004 wist het gezelschap zich niettemin te profileren met goede voorstellingen waarmee ze nagenoeg quitte konden spelen. In de loop van 2004 vormden zich echter struikelblokken die aan het eind van het daaropvolgende jaar voor 20 van de 24 stemmende leden de doorslag gaven de vereniging op te heffen. Voor het teruglopend ledental van zowel het gezelschap als het bestuur en de onzekere financiële toekomst konden geen oplossingen gevonden worden. Medio 2006 werd VIDES opgeheven en kwam hun unieke bijdrage aan het culturele leven in Velsen ten einde.

Kenmerken

Datering:
1968-2006
Omvang in meters:
0,60
Periode documenten:
1968-2006
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-97. Het archief bevat 22 videobanden van operettevoorstellingen opgevoerd in de periode 1982-2005 (nrs. 75-96).
Gemeente:
Velsen