Menu

Uw zoekacties: Dienst Publieke Werken te Bloemendaal
2371 Dienst Publieke Werken te Bloemendaal
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Dienst Publieke Werken van de gemeente Bloemendaal is ingesteld in 1931. Het beleid voor de uitvoering van de taken werd op hoger niveau vastgesteld. De stukken inzake het beleid zijn daarom ln het secretariearchief te vinden. Verwezen wordt hiervoor naar de inventarissen van archieven van de gemeente Bloemendaal van 1930-1939 en 1940-1988.
De inventaris beschrijft de selectie van de archiefstukken van Publieke Werken, die in 2004 nog werden aangetroffen in het gebouw van die dienst aan de Brouwerskolkweg. De opdracht was hierbij om niet te vergelijken met het secretariearchief. Dit resulteerde in een selectie waarin ongetwijfeld dubbelen van stukken in het secretariearchief aangetroffen kunnen worden. Geselecteerd is volgens de selectielijst *  en daarnaast op stukken die plaatselijk, historisch of voor de context van belang werden geacht. De stukken betreffende allerhande zaken in de Tweede Wereldoorlog zijn nagenoeg volledig bewaard. In de gemeente was veel oorlogsschade door bombardementen. Het feit dat er lanceerinrichtingen voor V1's en V2's gestationeerd waren, zal hiervan een belangrijke oorzaak geweest zijn.
Publieke Werken heeft van 1933 tot 1958 een eigen spoorverbinding tussen het spoornet en de gemeentewerf gehad. Op de gemeentewerf was een asfaltfabriekje gebouwd om te voorzien in asfalt voor de eigen wegenbouw. Onder het hoofdstuk Waterstaat zijn de originele peilboekjes te vinden. In deze boekjes werden de oorspronkelijke meetpunten voor landmeetkundige doeleinden vastgelegd.
Onder Cultuur is de Wereldjamboree van 1929 en het Openluchttheater gearchiveerd en bij Natuurschoon de stukken over Thijsse's Hof. Enkele bijzondere aangetroffen stukken zijn een lijst met de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joden en een hinderwetvergunning voor een pijl- en boogbaan.
De bouwvergunningendossiers tot ca. 1995 zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:30 op microfiches te raadplegen bij Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Bloemendaal, Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen, tel. 023-5225555 (Postbus 201, 2050 AE Overveen). De bouwvergunningendossiers vanaf 1996 zijn eveneens te raadplegen bij Bouw- en Woningtoezicht.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1931-1998
Omvang in meters:
4,10
Periode documenten:
(1882) 1931-1998 (1999)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 203A.4 inv. nrs. 1-279. Het archief bevat historisch interessante briefhoofden uit Bloemendaal, 1922-1929 (inv. nr. 276) en uit Haarlem en enkele andere plaatsen in de omgeving, 1920-1938 (inv. nr. 277). Daarnaast bevat het archief hinderwetvergunningendossiers, 1910-1999, alfabetisch op straatnaam geordend (inv. nrs. 125-172). De bouwvergunningendossiers tot ca. 1995 zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:30 op microfiches te raadplegen bij Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Bloemendaal, Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen, tel. 023-5225555 (Postbus 201, 2050 AE Overveen). De bouwvergunningendossiers vanaf 1996 zijn eveneens te raadplegen bij Bouw- en Woningtoezicht.
Gemeente:
Bloemendaal