Menu

Uw zoekacties: Grondbelasting in Noord-Holland

253 Grondbelasting in Noord-Holland

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Organisatie
2. Archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Onderzoeksmogelijkheden
5. Wijze van aanvragen en van citeren
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1810-1940
Omvang in meters:
24,00
Periode documenten:
ca. 1810-1940
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 253 inv. nrs. 1-732. Inv. nrs. 6-67 (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT), 1832) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Inv. nr. 153 ontbreekt. Inv. nrs. 144-150 zijn loze nummers. Een overzicht van de indeling in kantons, ca. 1825-1832, in de inventaris. De stukken zijn afkomstig van verschillende instanties die zich hebben beziggehouden met de inning van de grondbelasting, met name van de controles van de grondbelasting, waarvan de functie in de jaren-1950 is overgegaan op de Inspectie der registratie van de grondbelasting te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Helaas ontbreken vrijwel alle stukken van de Inspectie der registratie van de grondbelasting te Haarlem. De verpondingskaarten van het Hollands Kadaster uit de jaren 1810-1811, voornamelijk betreffende het zuidelijk deel van de huidige provincie Noord-Holland en de regio Waterland en de kaarten die behoren bij de herziening van de grondbelasting die aanving in het jaar 1879, en welke kaarten gedateerd zijn 1882-1889 zijn opgenomen in de collectie van kaarten voor de grondbelasting in Noord-Holland, 1810-1811, 1882-1889, zie toegangsnummer 253.1.