Menu

Uw zoekacties: Vereniging De Bennebroeker Burgerwacht te Bennebroek

3044 Vereniging De Bennebroeker Burgerwacht te Bennebroek

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op 25 april 1919 vond onder leiding van de burgemeester een bijeenkomst plaats van enige personen om een goed georganiseerde burgerwacht samen te stellen. Het bestuur werd gevormd door commandant G. van de Tang, voorzitter P. Zeestraten, vicevoorzitter H. van de Elst, secretaris-penningmeester H.R. Doffegnies en de bestuursleden C. Vis, K.G. Smit en H.H. Hoogesteyn. Volgens de statuten stelde de burgerwacht zicht ten doel het wettig gezag - na daartoe door dat gezag te zijn opgeroepen - daadwerkelijk te steunen in het bestrijden van revolutionaire aanrandingen en bedreigingen van de openbare of de maatschappelijke orde en te verdedigen tegen gewelddadigheid en tegen gewelddadig verzet. De burgerwacht trachtte dit doel te bereiken door a) bij aanrandingen, bedreigingen of verzet gewapenderhand tegen de bedrijvers ervan op te treden en b) burgerlijke diensten te verrichten. Bij Koninklijk Besluit van 21 oktober 1919, no. 31 werd de burgerwacht erkend en werden de statuten goedgekeurd voor de periode van 29 jaar.
De eerste algemene vergadering werd gehouden op 2 januari 1920. De nieuwe commandant was H.H. Hoogesteyn, secretaris-penningmeester werd Th.J.M. Brantjes en J. van Lierop was een nieuw bestuurslid. Het programma van de burgerwacht werd vastgesteld: schietoefeningen zouden elke donderdagavond in het gebouw van de R.K. Volksbond plaats vinden in de vorm van onderlinge wedstrijden met af en toe een bekerwedstrijd tegen de afdeling Vogelenzang.
Op 8 januari 1920, de eerste buitengewone vergadering, werd de eed afgenomen van nieuwe leden en op 29 januari 1920 werd de eerste bestuursvergadering gehouden. In de notulen van deze laatste vergadering wordt vermeld dat de vorige secretaris geen notulen bijhield en dat de gemeente een subsidie van fl. 500,- had toegekend aan de burgerwacht. Waarschijnlijk is dit geld besteed aan materieel zoals geweren en patronen e.d.
De notulen van de geheime vergadering van de gemeenteraad van 10 februari 1920 zijn beduidend anders van toon: "...De heer Van Aalst zegt dat hij tegen zal stemmen. In de eerste plaats omdat hij de administratie een warboel vindt en ten tweede omdat z.i. deze subsidie een verkapte extra gemeentelijke militaire belasting is. Bovendien is z.i. de burgerwacht geen neutrale vereniging meer. Het merendeel der leden is katholiek..."
Uit de correspondentie van de gemeenteraad blijkt dat het ledental van de burgerwacht rond die tijd bestond uit 65 gewone leden, 61 gewapende leden en 24 leden die gediend hadden. De burgerwacht in zijn totaliteit bestond uit twee vendels met ieder twee secties. Het materieel bestond uit 70 geweren en bajonetten.
Op de tweede bestuursvergadering bestond het ledental uit 50 geoefende en 20 ongeoefende leden. Op de derde bestuursvergadering werd verantwoording over de gelden afgelegd. Deze bleken voornamelijk te zijn besteed aan de organisatie van een propagandafeestavond.
Een algemene ledenvergadering werd pas weer gehouden op 21 oktober 1921. Slechts 17 leden waren aanwezig. De propagandafeestavond heeft niet gebaat. Het lijkt aannemelijk dat niet lang hierna de burgerwacht ter ziele is gegaan; er bevinden zich in het archief geen stukken na die datum. Overigens heeft de burgerwacht geen enkele keer hoeven ingrijpen.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1919-1921
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
1919-1921
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-6.
Gemeente:
Bloemendaal