Menu

Uw zoekacties: R.-K. Zieken- en Aanvullingsfonds Bennebroek-Vogelenzang en ...

3075 R.-K. Zieken- en Aanvullingsfonds Bennebroek-Vogelenzang en omstreken te Vogelenzang

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het fonds hield onder de naam R.K. Ziekenfonds haar eerste bestuursvergadering op 16 januari 1890. Over de oprichting ervan is niets bekend aangezien de stichtingsakte en de statuten in het archief ontbreken en er noch in de correspondentie, noch in de notulenboeken van de gemeenteraad over gerept wordt.
Het ziekenfonds was gevestigd in de O.L.V. Hemelvaart parochie te Vogelenzang. Het bestuur bestond uit erevoorzitter pastoor C. Scheiberling, president Simon Roozen, secretaris Johannes Teeuwisse en penningmeester Jan van Lierop Czn. Behalve bestuursvergaderingen werden er ook algemene vergaderingen gehouden, gewoonlijk in januari of februari.
Op 17 mei 1912 werd de naam van het fonds veranderd in die van Stichting R.K. Ziekenfonds. Deze naamswijziging was slechts van formele aard omdat geestelijken niet langer aan het hoofd van ziekenfondsen mochten staan. De werkzaamheden bleven echter hetzelfde. Door de inwerkingtreding van de ziektewet per 1 maart 1930 kon de stichting niet langer bestaan en werd het fonds omgezet in een aanvullingskas. Dit bleef zo tot de opheffing van het fonds.
De datum van de opheffing is niet precies bekend; de notulenboeken lopen tot 1956, de financiële stukken tot 1970. In de notulenboeken bevinden zich voornamelijk gegevens over nieuwe en uitgetreden leden, kasbeheer en de benoeming van bestuursleden.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1890-1969
Omvang in meters:
0,40
Periode documenten:
1890-1969
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-47.
Gemeente:
Bloemendaal