Menu

Uw zoekacties: eigendomsbewijzen van de gebouwen behorende tot het complex ...
3230 eigendomsbewijzen van de gebouwen behorende tot het complex Mariascholen in de Koningstraat staande onder het beheer van de zusters Franciscanessen van Heythuyzen te Haarlem, Archiefdeel van
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Vereniging van Vrouwen tot Bevordering van Huiselijk Geluk werd opgericht op 29 november 1842 door de congregatie van de zusters Franciscanessen. Het doel van dit zedelijk lichaam was de uitoefening van liefdadigheid in de ruimste zin des woords, inbegrepen het geven van onderwijs. De vereniging was gevestigd in Heythuizen.
In 1902 namen zij de Mariascholen in de Koningstraat, Stoofsteeg en Jacobijnestraat over van de R.-K. parochie van St. Antonius. Deze gebouwen werden nog tot 1927 regelmatig uitgebreid door nieuwe aankopen en bestaan thans uit een fröbelschool, een Montessorischool, twee lagere scholen, een U.L.O.-school en een klooster. Binnenkort zullen de zusters de scholen gaan verlaten en het onderwijs geheel overlaten aan leken.
De eigendomsbewijzen van de gebouwen zijn aan het gemeentearchief in bewaring gegeven. De stukken waren niet geordend, uitgezonderd de oude eigendomsbewijzen, waarvan de lijsten aanwezig waren (zie nr. 36 en nr. 69). Deze zijn, op enkele verbeteringen na, geheel in hun oude orde hersteld.
Voor de eigendomsbewjzen was een topografische ordening uitgesloten, daar het hier een complex percelen betrof, die geleidelijk aan tot een geheel werden. Daarom was een ordening naar volgorde van verwerving de juiste.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1541-1937
Omvang in meters:
0,40
Periode documenten:
1541-1937
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-98.
Gemeente:
Haarlem