Menu

Uw zoekacties: Turnvereniging Santpoort (TVS) te Santpoort

3367 Turnvereniging Santpoort (TVS) te Santpoort

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het opheffen van de gymnastieklessen op de scholen door de gemeente Velsen vormde de aanleiding om in 1925 te proberen om ook in Santpoort een gymnastiekvereniging op te richten. Een eerdere poging had gefaald. Het werd de Turnvereniging Santpoort (TVS).
Het lukte om een bestuur te vormen en op 17 december 1925 was de oprichting een feit. Men begon met 65 leden en gebruikte tot 1960 uitsluitend de gymzaal van de openbare lagere school F in Santpoort, later Adolf van Nassauschool en thans Bosbeekschool genaamd.
Aanvankelijk werd tweemaal per jaar een openbare uitvoering gegeven, hetzij in de openlucht, hetzij in een zaal. Enkele families leverden jarenlang één of meer bestuursleden of leiders. Het aantal gymzalen (in 1963: 1, in 1980: 6) groeide mee met de stijging van het aantal leden, dat in 1990 ca. 1000 bedroeg, mede door de komst van de bewoners van de Velserbroekpolder.
In de loop van de jaren beperkte men zich niet meer tot het (wedstrijd) turnen alleen, maar bood men ook meer recreatieve bewegingsvormen aan, zoals moeder-en-peutergym, volksdansen en jazzdans. Het is duidelijk dat deze massale toeloop ook hoge eisen stelde aan de leidinggevenden, waarvan het aantal moest worden uitgebreid. Het organiseren van wandelingen en de onderlinge wedstrijden zorgde voor veel extra werk voor bestuur, leiding en leden. Dat gold ook voor de deelname aan sportevenementen bij zusterverenigingen en andere manifestaties.
Gedurende haar bestaan heeft de vereniging de bakens telkenmale moeten verzetten, noodzakelijk omdat bejubelde 'nieuwe' bewegingsvormen na verloop van korte of langere tijd hun aantrekkingskracht gingen verliezen en de leden nieuwe uitdagingen zochten.
Legendarisch zijn inmiddels de voor de jongste kinderen (en hun ouders!) gehouden St. Nicolaasfeesten. Een ander hoogtepunt vormde de deelname aan de aan het eind van de jaren 80 in Frankrijk gehouden trainingsweken. Hier waren trainingsmogelijkheden schier onbeperkt.
Notabene 1: Gymnastiek is een ruimer begrip dan turnen; onder gymnastiek worden ook b.v. aerobics en trampolinespringen gerekend, terwijl men zich bij het turnen meer bezighoudt met wedstrijdsport met behulp van toestellen als ringen, matten en bruggen.
Notabene 2: De inleiding is ontleend aan een terugblik op de geschiedenis van de Turnvereniging Santpoort, uitgesproken tijdens de viering van het 90-jarig bestaan van TVS in 2016 door de heer E. Pans, oud-bestuurslid van de vereniging. Zie inv. nr. 69.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1926-2011
Omvang in meters:
2,25
Periode documenten:
1926-2011 (2016)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-95.
Gemeente:
Velsen
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.