Menu

Uw zoekacties: Brood, H., betreffende het Gereformeerd Burger Weeshuis te W...

340 Brood, H., betreffende het Gereformeerd Burger Weeshuis te Weesp, Collectie van

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De hierna beschreven collectie werd verzameld door de heer H. Brood uit Weesp teneinde klaarheid te krijgen in de geschiedenis van het zogenaamde Gereformeerd Burger Weeshuis te Weesp. De heer Brood was na zijn pensionering werkzaam bij de gemeente Weesp als onbezoldigd 'archivaris'. Zijn onderzoekingen naar de herkomst van het nog onder de naam Gereformeerd Burger Weeshuis bestaande fonds en de verdeling van de inkomsten van dit fonds gaven de heer Brood aanleiding tot het schrijven van een aantal studies, die aan de gemeenteraad van Weesp werden aangeboden, met het doel de bestemming van de gelden meer tot nut van de inwoners van de gemeente Weesp te laten komen. Hoewel zowel de gemeente Weesp als de heer Brood in principe over deze zaak hetzelfde standpunt innamen, ontstond een conflict tussen beide partijen, waarbij de heer Brood de zaak voorlegde aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Minister van Justitie. De collectie gaat vrijwel geheel over het conflict Brood / Gemeente Weesp.
Door de heer Brood was reeds enige ordening aangebracht, waarvan niet werd afgeweken. Alleen diverse mapjes correspondentie werden samengevoegd tot één groter geheel.
De collectie werd door de heer Brood aan het Noord-Hollands Archief ten geschenke gegeven.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1980-1987
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
1980-1987
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 340 nrs. 1-4. H. Brood was amateur-historicus.