Menu

Uw zoekacties: Comité Herdenking 75-jarig bestaan van het Noordzeekanaal en IJmuiden

3479 Comité Herdenking 75-jarig bestaan van het Noordzeekanaal en IJmuiden

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het was in de gemeente Velsen traditie geworden, om na de opening van het Noordzeekanaal en het ontstaan van IJmuiden op 1 november 1876, elke 25 jaar aandacht te besteden aan deze gebeurtenissen. Gebeurde dat in 1901 met de aanbieding van een drinkwaterpomp op het Willemsplein, in 1926 met uitgebreide feestelijkheden met o.a. erepoorten bij de toegangswegen van IJmuiden, in 1951 zag het er aanvankelijk somber uit. Het gemeentebestuur wachtte op een particulier initiatief en hoewel men daar in oktober 1950 voor het eerst bijeenkwam, duurde het nog geruime tijd voor er resultaten zichtbaar werden. Een krachtdadige voorzitter van de commissie ontbrak en ook financieel ging het moeizaam. Geldinzameling via de schoolkinderen mislukte. Eerst toen bleek, dat er een Erecomité gevormd zou worden met leden van het provinciebestuur en de gemeentebesturen van Amsterdam, Zaandam en Velsen, Kamer van Koophandel en andere organisaties, kwam er schot in de zaak. De directies van enkele bedrijven - ook vertegenwoordigd in het Erecomité - zegden bijdragen toe.
Een feestweek werd gepland van 1 tot 8 september 1951 ('beter weer te verwachten dan in november, de officiële datum'). Het uiteindelijke programma bestond uit het volgende: er waren concerten door plaatselijke muziekverenigingen, kinderspelen, openluchtfilmvertoningen, een wielerwedstrijd, een voorstelling voor de schooljeugd op Schoonenberg, muzikale rondwandelingen door muziekkorpsen, een voetbalwedstrijd tussen spelers uit Velsen en Amsterdam, roeiwedstrijden en een fakkeloptocht. Een kindercantate, die in 1926 ook al eens was uitgevoerd, werd gevolgd door een kerkelijke herdenkingsdienst. Op de laatste dag werd een grote optocht gehouden door bedrijven en verenigingen. Een variétévoorstelling op Schoonenberg en een groot vuurwerk op het Sluiseiland sloten deze week af.
De financiële afwikkeling verliep stroef. Burgemeester en Wethouders van Velsen hadden zich aanvankelijk garant gesteld voor 2/3 van het te verwachten tekort van de commissie. Aan de andere kant verwachtte zij van deze commissie dat zij voor fl. 1.000 zou bijdragen aan de illuminatie van het Raadhuis en het gebouw Velserbeek. Als dan blijkt dat dit slechts op twee dagen in plaats van de verwachte zeven dagen is geschied, is de teleurstelling merkbaar. Het in gebruik nemen van de radarinstallatie van de havenmond door Z.K.H. Prins Bernhard op 1 november 1951 vormde het sluitstuk. Met de ontvangst van de genodigden op Duin en Kruidberg hoefde de commissie zich niet bezig te houden.
Het archiefje werd op 28 maart 1973 gedeponeerd door de secretaris van de voormelde Commissie, de heer J.A. de Vries te Ochten, gemeente Echteld.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1950-1951
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
1950-1951
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-10.
Gemeente:
Velsen