Menu

Uw zoekacties: Rijkstoezicht op de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatsc...
389 Rijkstoezicht op de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij te Den Haag
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 9 april 1865 no. 9, 3e afdeling A werden F.W. Conrad, inspecteur van de Waterstaat, en J.F. Boogaard, referendaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met het toezicht op de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. Dit toezicht was een uitvloeisel van artikel 10 van de voorwaarden van de concessie "tot het maken en exploiteren van een kanaal ter verbinding van de Noord- en Zuiderzee ..." (Artikel 10 van de concessie van 7/10 december 1861 luidde: "Op de behoorlijke uitvoering der werken, zoowel van eersten aanleg als van onderhoud, wordt ... van Regerings wege toezigt gehouden op zoodanige wijze, als door den Minister van Binnenlandsche Zaken zal worden bepaald.") F.W. Conrad, die zijn loopbaan afsloot als hoofdingenieur van de Waterstaat, werd na zijn overlijden in 1870 opgevolgd door jhr. J.R.T. Ortt, hoofdingenieur van de Waterstaat in Noord-Holland. Met ingang van 1 april 1874 werd hij opgevolgd door J.F.W. Conrad, hoofdingenieur van de Waterstaat in Noord-Holland, later inspecteur van de Waterstaat. J.F. Boogaard, later secretaris-generaal van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, werd omstreeks 1880 opgevolgd door de rijkscommissaris bij de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, mr. M.H. 's Jacob.
Bij de wet van 19 december 1882 (Stb. 231) werd het Noordzeekanaal c.a. aan de Staat der Nederlanden overgedragen. Met het technisch beheer van het kanaal werd de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat in Noord-Holland belast. De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bepaalde dat het archief van het Rijkstoezicht zou worden overgedragen aan deze functionaris (Noord-Hollands Archief, Archief Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, (1807) 1811-1930, inv. nr. 595, 1883 no. 498, afschriften van brieven van de minister, 23 februari 1883 no. 4 en 5 maart 1883 no. 7).
In het Noord-Hollands Archief berust thans een gedeelte van het archief van het Rijkstoezicht op de werken van de Amsterdamsche Kannalmaatschappij. De overige bestanddelen worden bewaard bij het Nationaal Archief in het archief van J.F. van den Bogaard, belast met het toezicht op de Amsterdamse Kanaalmaatschappij, 1865-1877 (inv. nrs. 1-12: Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van J.F. van den Bogaard, ..., belast met het toezicht op de werken van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij, 1865-1877). Deze stukken waren als inv. nrs. 204-215 opgenomen achterin de inventaris van het archief van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij en werden destijds buiten de overdracht gehouden van het genoemde archief aan het Rijksarchief in Noord-Holland (nu Noord-Hollands Archief).
Verder berusten de originele ingekomen stukken bij en de minuten van uitgaande stukken van het Rijkstoezicht, 1865-1870, waarschijnlijk in het archief van de (hoofd)inspecteur van de Waterstaat, F.W. Conrad (vergelijk de inv. nrs. 1-4, die afschriften bevatten).
De ingekomen en minuten van uitgaande stukken, waarop een agenda (inv. nr. 6) bewaard is gebleven, ontbreken nagenoeg (vergelijk het inv. nr. 7, alsmede inv. nr. 4).
Tenslotte is het nog van belang, dat de verzonden brieven van het Rijkstoezicht aan de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, 1865-1882, als ingekomen brieven aanwezig zijn in inv. nr. 88 van het archief van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1865-1883
Omvang in meters:
0,25
Periode documenten:
1865-1883
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-7.