Menu

Uw zoekacties: Centraal Afvalverwerkingsbedrijf IJmond (CAIJ) te Heemskerk

3903 Centraal Afvalverwerkingsbedrijf IJmond (CAIJ) te Heemskerk

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1972 is de Gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking IJmond ingesteld. Tot de Gemeenschappelijke regeling waren de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen aangesloten. Het lichaam was genaamd Centraal Afvalverwerkingsbedrijf IJmond. Het secretariaat is spoedig na de instelling van de gemeenschappelijke regeling verplaatst van Beverwijk naar Heemskerk.
Het lichaam had als primair doel het verwerken van afvalstoffen door dit centraal te organiseren op nader aan te wijzen terreinen. Het afval zou gedurende circa drie jaar worden verwerkt volgens de 'controlled tipping' methode en daarna volgens een verwerkingswijze anders dan alleen door storten. * 
Als bestuursorganen traden op een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur werden bijgestaan door een technische commissie. Leden van de technische commissie waren de directeuren van de diensten of bedrijven die in de gemeenten belast waren met de gemeentereiniging. *  De voorzitter/directeur was belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf, de financiële administratie daaronder niet begrepen, de leiding van de door het bedrijf te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten en de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van het algemeen en dagelijks bestuur. De secretaris was het algemeen bestuur, het dagelijkse bestuur en de voorzitter behulpzaam in alles wat de hun opgedragen taak aanging. De penningmeester was zelfstandig belast met en verantwoordelijk voor het comptabel beheer en de financiële administratie van het bedrijf. * 
Het algemeen bestuur van het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf IJmond had plannen om een vuilverbrandingsinstallatie te gaan bouwen. De bouw hiervan werd gegund aan het Duitse bedrijf Claudius Peters A.G. De bouw van de vuilverbrandingsinstallatie is uiteindelijk niet doorgegaan. De dossiers omtrent de voorgenomen bouw van de vuilverbrandingsinstallatie zijn echter wel opgenomen in de inventaris. *  De plannen hebben veel maatschappelijke beroering veroorzaakt en hebben veel media-aandacht gekregen.
In 1976 zijn de eerste besprekingen gehouden tussen de deelnemende partijen over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Voorts zijn besprekingen gevoerd met de gemeente Zaanstad over verregaande samenwerking inzake vuilverwerking. De gemeenten Castricum en Uitgeest hebben er de voorkeur aan gegeven om aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken. De Gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking IJmond is per 1 oktober 1980 opgeheven. * 
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1972-1980
Omvang in meters:
3,00
Periode documenten:
(1967) 1972-1980 (1984)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-97.
Gemeente:
Heemskerk
Categorie: