Menu

Uw zoekacties: Prof. Mr. S. Vissering Scholengemeenschap voor Atheneum en H...
3978 Prof. Mr. S. Vissering Scholengemeenschap voor Atheneum en HAVO te Velsen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Na een kort verblijf in de kleuterschool aan de Roggeveenstraat en in de openbare lagere school H aan de Wijk aan Zeeërweg in 1921, gevolgd door een viertal jaren in het gebouw van de vroegere tuchtschool aan de Zeeweg, (het latere St. Antoniusziekenhuis) kon in 1926 op het Hanenveld bij het station Velsen-IJmuiden-Oost het nieuwe gebouw van de Rijks HBS in gebruik worden genomen, bedoeld als streekschool; de leerlingen kwamen - mede als gevolg van de gunstige ligging ten opzichte van het station - uit de wijde omgeving.
Vanaf 1955 werden pogingen ondernomen om aan de Rijks HBS een afdeling Middelbare Meisjesschool toe te voegen. Het gemeentebestuur van Velsen weigerde echter om daaraan medewerking te verlenen, omdat zij zelf ook een voornemen in die richting koesterde. Bij de uitvoering van dit plan bracht zij deze nieuwe school aanvankelijk onder bij het Gemeentelijk Gymnasium en zorgde ervoor dat de gemeentelijke MMS vanaf 1961 huisvesting kreeg in een semi-permanent gebouw aan de Tolsduinerlaan. Omstreeks dezelfde tijd slaagde de Rijks HBS ook om haar plan uit te voeren, maar beide scholen waren geen lang leven beschoren.
Vooruitlopend op het in werking treden van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de zogenoemde Mammoetwet in 1968, werd met ingang van het schooljaar 1966/67 de MMS omgezet in een (gemengde) HAVO, Hoger Algemeen Vormend Onderwijs afdeling. De HBS kwam als onderwijsvorm niet meer terug; de school werd met de afdeling MMS op 26 februari 1965 door het rijk overgedragen aan de gemeente Velsen. De oude leerlingen van de Rijks HBS en MMS mochten echter deze studie nog afmaken. In september 1966 kreeg Velsen als eerste in Kennemerland een school met een HAVO-afdeling.
Als naam voor de nieuwe school werd gekozen: Gemeentelijke school voor HBS en afdeling HAVO Prof.Mr. S. Vissering. Simon Vissering, geboren in 1818, had een veelzijdige loopbaan: ondermeer als journalist publiceerde hij in 1848 in het door hem uitgegeven blad De Gids, een later als profetisch beschouwde vooruitblik op de toekomst van IJmuiden en het IJkanaal. Dit leverde hem de bijnaam profeet van IJmuiden op. Een portret van hem werd in de school bij de opening van het eerste schooljaar door zijn kleinzoon, S.E. Vissering, onthuld.
De school kende aanvankelijk een afdeling HAVO en - alleen in 1966/67 - HBS-A, HBS-B en MMS en vanaf 1 augustus 1968 ook een Atheneum, een zesjarige studie, voorbereidend op het wetenschappelijk onderwijs, zonder klassieke talen zoals bij het Gymnasium, meestal VWO genoemd. Vanaf dat moment heette de school: Prof.Mr. S. Vissering Scholengemeenschap voor Atheneum en HAVO. Sinds het begin bestonden er bij de school huisvestingsproblemen: elk lokaal aan de Briniostraat kon slechts 30 leerlingen bevatten en de gangen en trappenhuizen waren te smal. Talloze rapporten verschenen, die elkaar soms tegenspraken en (loze) beloften waren er genoeg. Men behielp zich met het plaatsen van noodlokalen achter het oude gebouw en aan de Tolsduinerlaan. Uitbreiding aan de vóórzijde van het gebouw aan de Briniostraat in 1982 kon geen genade vinden in de ogen van de Welstandscommissie; het ontwerp was in strijd met het karakteristieke en monumentale uiterlijk van het schoolgebouw.
In 1971 werd met meer dan 1000 reünisten het bestaan van 50 jaar Rijks HBS / Prof.Mr. S. Visseringschool herdacht. Door middel van werkweken en andere buitenschoolse activiteiten werd de nodige aandacht besteed aan de karaktervorming van de leerlingen, ondermeer door via de school allerlei cursussen te geven en professionele danslessen te organiseren, die in praktijk gebracht konden worden tijdens de klassenavonden of schoolavonden. Na enige tijd moesten deze na enkele vervelende ervaringen weer worden gestaakt. Een eigen ludieke ruimte voor de leerlingen moest ook weer het veld ruimen.
Intussen was er bij de plaatselijke overheid al enkele jaren een onderzoek aan de gang over de toekomstige vorm van het gemeentelijke openbaar voortgezet onderwijs. Dit resulteerde in 1983 in een fusie tussen de Dr. J. van den Bergh-Eysinga-Eliasschool voor LHNO/IHNO, de Hugo de Grootschool voor MAVO, de Willem de Zwijgerschool voor MAVO, en de Prof.Mr. S. Visseringschool voor Atheneum en HAVO. De school voor LHNO/IHNO, de huishoudschool, zou als schoolvorm ophouden te bestaan. Als naam werd gekozen: Prof.Mr. S. Visseringscholengemeenschap. Aanvankelijk bestond er nogal wat weerzin tegen deze fusie, omdat gevreesd werd voor de rechtspositie van de docenten. Achteraf bleek dat mee te vallen. De huisvestingsproblemen verminderden eveneens; klassen konden in de gebouwen van de fusiepartners worden ondergebracht en op het terrein van het vroegere Velserbad naast de school stonden al enkele noodlokalen. In 1983 konden de gebouwen aan de Tolsduinerlaan worden afgestoten; in een deel ervan vond de muziekvereniging IJmuider Harmonie onderdak. Het gebouw van de Hugo de Grootschool voor MAVO aan de Grahamstraat in IJmuiden zou in 1987 worden afgestoten.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1966-1984
Omvang in meters:
1,65
Periode documenten:
(1957) 1966-1984 (1985)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-91. Inv.nr. 53 is pas openbaar vanaf 2042.
Gemeente:
Velsen