Menu

Uw zoekacties: Districtscommandant van het Indelingsdistrict Amsterdam

439 Districtscommandant van het Indelingsdistrict Amsterdam

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij ministeriële beschikking van 20 oktober 1913, nr. 235 werd de "Indeelingsregeling" van kracht. In de considerans van het besluit wordt gesteld dat "het wenselijk ...(werd geacht)... meer verband te leggen tussen de indeling van de militieplichtigen bij de verschillende onderdelen van het leger en de indeling van de landweer-plichtig geworden militieplichtigen bij de verschillende onderdelen der landweer."
In 1922 werden de "Algemeene regelen betreffende de indeeling, de inlijving enz." gewijzigd. Ook werd dat jaar de verdeling van de indelingsdistricten opnieuw vastgesteld.
In artikel 57 van het Dienstplichtbesluit van 1929 werd bepaald dat Nederland in 12 indelingsdistricten werd verdeeld. De Minister van Defensie wees in elk district een commandant aan die werd belast met"(...) de toepassing van de voorschriften omtrent de toewijzing van de tot gewoon dienstplichtige bestemde personen aan de onderdelen van de landmacht of aan de zeemacht( . . . ) ."
De Districtscommandant vervaardigde lijsten waarin de toewijzing van gewone dienstplichtigen aan de krijgsmachtonderdelen alsmede het korps, korpsonderdeel of de dienst, het garnizoen en het tijdvak van inlijving werden vermeld. Verder bepaalde hij het tijdstip en plaats van de daadwerkelijke inlijving.
Bij de districtsbeschikking van 1937 werd onder andere de wijze van verdeling van Nederland in indelingsdistricten wederom opnieuw vastgesteld, alsmede welke gemeente tot welk indelingsdistrict behoorde.
Verder werden middels deze beschikking zogenaamde regimentsdistricten ingesteld. Dienstplichtigen van alle lichtingen uit deze districten, bestemd voor infanterie, werden toegewezen aan hetzelfde regiment of aan dezelfde regimenten. De commandant van het indelingsdistrict was verplicht een register aan te leggen van de namen der "nalatigen". Na afloop van een inlijvingstijdvak zond een Districtscommandant een opgaaf van namen van deze nalatigen uit zijn district aan zijn collega's van andere districten.
Het archief van de Districtscommandant is praktisch geheel verloren gegaan en bestaat slechts uit vier registers van drie lichtingsjaren, waarvan de beide laatste lichtingsjaren incompleet zijn.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1932-1933, 1940
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
1932-1933, 1940
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-4. Het archief is praktisch geheel verloren gegaan en bestaat slechts uit vier registers van de lichtingsjaren 1932-1933, 1940, waarvan de beide laatste lichtingsjaren incompleet zijn.
Categorie: