Menu

Uw zoekacties: Bond van Plantenhandelaren te Den Haag

483 Bond van Plantenhandelaren te Den Haag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Bond van Plantenhandelaren werd op 9 augustus 1917 opgericht. Volgens artikel 4 van de statuten stelde deze vereniging zich ten doel de handel in boomkwekerijproducten in Nederland en de export daarvan te bevorderen en de belangen van de handelsbedrijven in die sector te behartigen.
De Bond kende een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur. Ter behartiging van de belangen voor de diverse afzetgebieden bestonden er groepen, bestuurd door groepsbesturen, die zelf het te voeren beleid voor de betreffende landen bepaalden. Het aantal groepen en de samenstelling daarvan veranderde in de loop der jaren. In 1988 bijvoorbeeld waren de volgende groepen werkzaam: groep 1: centrale landen (West-Duitsland en Oostenrijk); groep 2: Groot-Brittannië en Ierland; groep 3a: zuidelijke landen (Frankrijk, Spanje en Portugal); groep 3b: Italië; groep 4: noordelijke landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland); groep 5: Verenigde Staten en Canada; groep 6: Zwitserland; groep 7: Nederland. Verder was er een handelsgroep boom- en heemsterzaden, die zich in mindere mate op specifieke afzetgebieden richtte, maar meer op de belangenbehartiging ten aanzien van het product zelf.
In 1996 fuseerde de Bond van Plantenhandelaren met de Bond van Bloembollenhandelaren. Uit deze fusie ontstond de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten.
Bij de bewerking van het archief is de oorspronkelijke ordening intact gelaten. Het beginjaar van het archief is 1917, het jaar van oprichting. Als cesuur voor het einde van het archief is gekozen voor de datum van de fusie met de bond van Bloembollenhandelaren. Na vernietiging van kopieën van acceptgiro's voor de contributie 1993-1994 heeft het archief een omvang van 6 m.
1. Literatuur
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1917-1996
Omvang in meters:
5,80
Periode documenten:
1917-1996 (1999)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-79. Het archief bevat ook ingekomen stukken bij F.P. de Jong, onder andere bestuurslid/voorzitter van Groep II (Engeland en Ierland) en lid van het bestuur van het Bedrijfschap voor de Export van Boomkwekerijprodukten, 1968-1980.