Menu

Uw zoekacties: bodemdossiers van de gemeente Haarlem, Collectie van

5025 bodemdossiers van de gemeente Haarlem, Collectie van

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De dossierinventaris bevat dossiers inzake op zichzelf staande bodemsaneringen en -onderzoeken en bodemonderzoeken ten behoeve van civiele werkzaamheden en dossiers ten behoeve van onderwerpen die bodem gerelateerd zijn.
Deze inventaris bevat de dossier van de onderstaande organisaties die gerelateerd zijn aan het archief van de gemeente Haarlem. Het betreft de volgende archiefblokken, perioden en archiefvormers:
Gewestelijk Milieubureau, 1980 - 1999
Provincie Noord-Holland, 1983 - 2000
Stadsbeheer, 1998 - 2007
Hoofdafdeling Stadszaken, 2008 - 2017.
In de periode 1991 tot 1997 waren er zeven sectoren in de gemeente Haarlem. Dit waren de sectoren Bouwen, Wonen en Economie (BWE), Gemeente Werken (GW), de sector Natuur en Milieu (NM), de sector Brandweer, de sector Educatie, Sport, Recreatie en Cultuur (ESRC), en de sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (WSZG).
Het Gewestelijk Milieubureau was in de periode van 1991-1997 ondergebracht bij de sector Natuur en Milieu. Het Gewestelijk Milieubureau is per 1-1-2000 opgeheven en zijn de taken ondergebracht bij de sector Stadsbeheer.
Met de reorganisatie in 1991 van het gehele bestuurlijke en ambtelijke apparaat in Haarlem, zijn de oorspronkelijke diensten en bedrijven, inclusief de secretarie, omgevormd tot zeven sectoren. Alle sectoren behartigen één of meerdere beleidsvelden, waarbij beleid en uitvoering zijn geïntegreerd.
De sector Natuur en Milieu is ontstaan uit de Dienst Gemeentereiniging, Haven en Marktwezen, de Dienst Hout en Plantsoenen en Begraafplaatsen (HPB) en een (beleids)afdeling van de secretarie. De sector Natuur en Milieu had drie vakafdelingen te weten: Natuur en Landschap en Educatie (NLE), Reiniging Afvalverwerking en Technische Dienst (RATD) en Milieuzaken (MIL). Daarnaast was er een stafbureau en een Bureau Sector Ondersteuning (BSO). Een van de taken van het stafbureau was het bijstaan van de sectordirecteur en het Sector Management Team, (SMT) in de sturing, beheersing en coördinatie van het natuur en milieubeleid.
De afdeling Gewestelijk Milieubureau (GMB) werd beschouwd als 4e vakafdeling van de sector Natuur en Milieu, maar maakte formeel deel uit van het Gewest Zuid-Kennemerland. Deze afdeling vormde organisatorisch weliswaar een onderdeel van de organisatie van het Gewest Zuid-Kennemerland, maar ressorteerde functioneel onder de sector Natuur en Milieu, voor zover het de door Haarlem overgedragen taken betrof. Deze vormden 85 à 90% van het werk van genoemd bureau.
In 1998 vond er weer een reorganisatie plaats, waarbij de sectoren Bouwen, Wonen en Economie (BWE) Gemeentewerken (GW) en Natuur en Milieu (NM) werden samengevoegd tot twee sectoren genaamd Stadsbeheer (SB) en Stedelijke Ontwikkeling (SO). De sector Natuur en Milieu heeft dus bestaan van 1991 tot en met 1997. De sector Stadsbeheer heeft na deze reorganisatie bestaan tot 2007.
In het kader van de statuswijziging van het bevoegd gezag Wet bodembescherming was de gemeente Haarlem met ingang van 1 januari 2001 verantwoordelijk voor de bodemdossiers.
Er is toen aan de provincie Noord-Holland verzocht om deze dossiers aan de gemeente Haarlem over te dragen. Ondanks dat deze dossiers destijds overgedragen zijn aan de afdeling Milieu van de sector Stadsbeheer zijn de dossiers van de provincie Noord-Holland als aparte archiefvormer opgenomen in deze inventaris.
De Hoofdafdeling Stadszaken met als één van de afdelingen de afdeling Milieu was verantwoordelijk voor het milieubeleid van de gemeente Haarlem in de periode van 2008 – 2017.
De omvang van het archief is ongeveer 160 meter. Er is ongeveer 8 meter archief dat in een later stadium separaat worden bewerkt omdat dit geen bodemdossiers zijn.
Voor het bewerken van dit archief is de opdracht gegeven door de gemeente Haarlem aan Doxis Informatiemanagers BV. De start van dit project vond plaats op 3 april 2018 en op 16 juli 2018 is de inventaris afgerond. De werkzaamheden bestonden uit het materieel bewerken en ompakken van de dossiers in zuurvrij dossiers en dozen.
In de inventaris zijn de volgende inventarisnummers vervallen: 241, 1487 t/m 1500, 1531, 3597 t/m 3598, 4439 t/m 4441, 5627 t/m 5645.
Het archief is op 25 juli 2018 verhuisd naar het Noord-Hollands Archief.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1980-2015
Omvang in meters:
141,10
Periode documenten:
1980-2015
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-240, 242-1486, 1501-1530, 1532-3596, 3599-4438, 4442-5626, 5646-6465. De collectie bestaat uit bodemdossiers gevormd door het Gewestelijk Milieubureau, 1980-1999, het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 1983-2000, de Sector Stadsbeheer van de gemeente Haarlem, 1998-2007 en de Hoofdafdeling Stadszaken van de gemeente Haarlem, 2008-2015. De inventaris bevat dossiers inzake opzichzelfstaande bodemsaneringen en -onderzoeken en bodemonderzoeken ten behoeve van civiele werkzaamheden en dossiers ten behoeve van onderwerpen die bodem gerelateerd zijn.
Gemeente:
Haarlem