Menu

Uw zoekacties: kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Ge...
548 kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, Haarlem en Den Helder, Collectie van
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Verantwoording van de bewerking
Als basis voor de bewerking diende het archiefbewerkingsplan voor de kaarten en tekeningen afkomstig uit diverse genie-archieven over de periode 1814-1941 opgesteld door V. van den Bergh, Sectie 4 Kaarten en tekeningen, van het Algemeen Rijksarchief.
De bewerking werd uitgevoerd door de Centrale Archief Selectiedienst in de periode 1995-1997 en omvatte zowel selectie als inventarisatie.
De kaarten en tekeningen zijn in 4 blokken ter bewerking aangeboden nl.:
- Blok 1 Collectie Naarden Oorlog (CNO)-niet toegankelijk
- Blok 2 Kaartenarchief van de eerstaanwezend ingenieursschappen Brielle en Hellevoetsluis (EIBH)-gedeeltelijk toegankelijk via de inventaris van de archieven van de eerstaanwezend ingenieurs te Brielle en Hellevoetsluis, 1814-1911 en de aanwinstlijst 1982 (nrs. 6-248)
- Blok 3 Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs te Gorinchem, Dordrecht en Willemstad (EAIG)-gedeeltelijk toegankelijk via de plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van de eerstaanwezend ingenieur te Gorinchem, 1815-1956 (EIG)
- Blok 4 Kaarten en tekeningen van diverse genie-onderdelen in Zuid-Holland (EAIZH)-gedeeltelijk toegankelijk via de plaatsingslijst van kaarten en tekeningen van diverse genie-onderdelen in de provincie Zuid-Holland, 1845-1943.
De selectie werd uitgevoerd aan de hand van de lijst van de te bewaren en te vernietigen stukken welke als paragraaf C is opgenomen in het bovengenoemde archiefbewerkingsplan. In totaal zijn er 2679 kaarten en tekeningen aan de CAS ter bewerking aangeboden. Hiervan zijn 2235 kaarten en tekeningen voor blijvende bewaring aangewezen, 367 kaarten en tekeningen (voornamelijk dubbelen) zijn na de selectie niet opgenomen in de inventarissen en worden geretourneerd aan het Algemeen Rijksarchief en 77 kaarten en tekeningen (waterstaats- en rivierkaarten) zijn afgescheiden om te worden ingevoegd in het bestand 'Kaarten en tekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat'.
De te bewaren kaarten en tekeningen zijn geordend op archiefvormer (eerstaanwezend ingenieur) en ingedeeld in drie nieuwe blokken nl.:
- Blok 1 Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs der Genie in Zuid-Holland (EAIZH), 1842-1958, (550 bladen)
- Blok 2 Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs der Genie buiten Zuid-Holland (EAIBZH), bestemd voor het rijksarchief in de provincie Noord-Holland, 1829-1912 (ca. 1930), (892 bladen), rijksarchief in de provincie Noord-Brabant, 1832-1884, (ca. 1915) 1925-1953 (36 bladen), rijksarchief in de provincie Utrecht, 1844-1850, 1914-1919 (ca. 1920), (91 bladen)
- Blok 3 A. Kaarten en tekeningen van de afdeling Genie van het ministerie van Oorlog (OGT), (1747) 1793-1953, (431 bladen), B1. Kaarten en tekeningen toe te voegen aan het archief van Oorlog/Archief der Genie, (209 bladen), B2. Kaarten en tekeningen toe te voegen aan andere bestanden (26 bladen).
Blok 1 en blok 3 A zijn voor de toegankelijkheid voorzien van een klapper. In blok 1 zijn de kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs der Genie van Brielle samengevoegd met de kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs der Genie van Hellevoetsluis. Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs bestemd voor de rijksarchieven welke niet zijn gelegen in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht zijn geplaatst in het OGT-blok (Blok 3 A) in verband met het geringe aantal kaarten en/of tekeningen. Kaarten en tekeningen met als archiefvormer het ministerie van Oorlog zijn door het Algemeen Rijksarchief verwerkt t.b.v. de completering van het Oorlog-archief (ARA). De kaarten en tekeningen die al voorkwamen in het Oorlogsbestand van het Algemeen Rijksarchief zijn geplaatst op tweede archiefvormer (eerstaanwezend ingenieur). Kaarten en tekeningen waarbij de vermelding van de archiefvormer ontbrak, zijn voor zover mogelijk op inhoudelijke kenmerken beoordeeld en alsnog geplaatst bij de desbetreffende eerstaanwezend ingenieurs.
De kaarten en tekeningen zijn chronologisch gerangschikt binnen de rubrieken met uitzondering van de kaarten en tekeningen in het 'Bestand toe te voegen aan het Archief van Oorlog/Archief der Genie (Blok 3 B1)'. Hierbij wordt de volgorde bepaald door de belettering/nummering van de bladen, zoals vermeld in de notitievelden. Bij het plaatsen van kaarten en tekeningen in de rubrieken gebouwen en voorwerpen hebben we als scheiding roerende en onroerende goederen genomen: roerende goederen in de rubriek voorwerpen, onroerende goederen in de rubriek gebouwen. Bij verzamelbeschrijvingen zijn deelbeschrijvingen alleen vermeld van die bladen waarover extra informatie is gegeven.
Tijdens de bewerking is in overleg met het Algemeen Rijksarchief besloten af te zien van de volgende vermeldingen: schaalvermeldingen, kopievermeldingen en blauwdruk/witdruk vermeldingen. De datering van de inventarissen van de kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieurs der Genie is bepaald door het oudste en jongste aangetroffen stuk.
Aan de totstandkoming van de toegangen werkten mee: voor de CAS: E. v.d. Berg, B.F. Kant, M.H. Knappstein-v.d.Velden en B. Schudde; voor het Algemeen Rijksarchief: V. v.d. Bergh, R. Haubourdin en H.A.J. v. Schie.
Inventaris
Afbeeldingen
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1829-1912
Omvang in meters:
11,00
Periode documenten:
1829-1912 (ca. 1930)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-892. Inv.nrs. 418, 434, 447, 449-451, 455, 464, 466 ontbreken.
Categorie: