Menu

Uw zoekacties: Seminarie Hageveld te Heemstede (Kleinseminarie Hageveld te Heemstede)

591 Seminarie Hageveld te Heemstede (Kleinseminarie Hageveld te Heemstede)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Seminarie Hageveld werd in 1817 opgericht door J.J. Cramer, aartspriester van Holland en Zeeland, met het doel 'om aan de jongelingen, die zich den geestelijken stand willen toewijden, eene opvoeding en een onderwijs te verschaffen, geheel als voorbereiding, in verband staande met het hooger onderwijs en de vorming welke zij in het groot seminarium te Warmond te wachten hebben'. Hageveld was de 1e sectie of afdeling van het Bisschoppelijk Seminarie Warmond. C.R.A. van Bommel gaf de eerste stoot. Hij huurde aanvankelijk de buitenplaats Hageveld te Driehuis bij Velsen. Samen met C.L. baron van Wijkerslooth en W.F. van Niel kocht hij Hageveld. De eerste cursus van het kleinseminarie begon met vijf studenten.
In 1847 verhuisde de opleiding naar Voorhout, dat beter bereikbaar was voor de studenten en niet ver van het grootseminarie Warmond was gelegen. Op de buitenplaats Schoonoord verrees het nieuwe seminarie, dat dezelfde naam bleef houden.
Omdat het gebouw in Voorhout te klein werd, kocht het Bisdom van Haarlem op 17 januari 1920 het landgoed 't Groot Clooster onder Heemstede, met het oog op de eventuele bouw van een nieuw kleinseminarie. De nieuwbouw, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt, van het derde Hageveld ging door. Op 22 april 1921 vond de aanbesteding plaats, een jaar later werd de eerste steen gelegd. In september 1923 startte de priesteropleiding in Heemstede.
Tussen 1941 en 1945 werd Hageveld door de Duitsers bezet. De lessen werden in andere plaatsen voortgezet.
In 1957 kreeg de school van het seminarie de status van erkend gymnasium. Hageveld veranderde in de jaren zestig ingrijpend. Eerst kwam er een splitsing van de leiding van het seminarie en het gymnasium (1962). Deze splitsing leidde tot wijzigingen in de taak van de regent: hij ging niet meer heel Hageveld besturen, maar in feite alleen nog maar het internaat. Tot 1965 bleef Hageveld officieel kleinseminarie, een vooropleiding voor jongens van 12 tot 18 jaar die priester willen worden. Met ingang van het schooljaar 1965-1966 wordt het gymnasium van het seminarie opengesteld voor externen, jongens uit Heemstede en omgeving, die geen priester willen worden. Per 1 september 1967 volgde de omzetting van kleinseminarie in Bisschoppelijk College, dat behalve voor priesterstudenten ook openstond voor interne leerlingen, die niet de bedoeling hadden priester te worden. Door de invoering van de Mammoetwet (1968) maakte het gymnasium plaats voor een atheneum, dat vanaf 1970 ook voor meisjes toegankelijk was.
C.R.A. van Bommel was de eerste bestuurder, later regent genoemd, van Hageveld. Verder stond Hageveld onder directie van de aartspriester, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie de bisschop. Hierin werd de bisschop bijgestaan door een commissie van geestelijken, provisoren genaamd.
In 1979 werd de functie van regent overgenomen door een vijfhoofdig bestuur, officieel benoemd door de bisschop. Th. Dekker vroeg ontslag als regent van Hageveld. Het nieuwe bestuur, van de stichting Bisschoppelijk Seminarie Hageveld, benoemde hem vervolgens tot directeur van het Seminarie. Zijn taak was het verzorgen van de dagelijkse gang van zaken overeenkomstig het beleid van het bestuur, behoudens op financieel-economisch terrein (daarvoor benoemde het bestuur J.F. Bloem tot econoom). Het genoemde bestuur fungeerde als rechtspersoon voor de totale materiële eigendom van het Seminarie Hageveld.
Op 4 juli 2001 had de overdracht plaats van het landgoed Hageveld. Het bestuur van Onderwijsstichting College Hageveld werd de nieuwe eigenaar van het schoolcomplex, inclusief de kapel. Hopman Interheem Groep B.V. kocht de voorbouw.
Het archief van het Seminarie Hageveld, 1817-2001, berust voor een deel bij het Noord-Hollands Archief, voor een deel bij het Bisdom van Haarlem. De eerste honderd dozen waren geordend en beschreven in 'Archief van het College Hageveld te Heemstede. Voorlopige inventaris', vervaardigd door J. Vos, archivaris van het Bisdom Haarlem in 1980 (inv.nr. 62). Deze toegang, waarvoor de voor u liggende inventaris in de plaats is gekomen, was een mengvorm van een plaatsingslijst en een archiefcode. De hoofdindeling in tien rubrieken was als volgt:
0 Algemeen
1 Bestuur, Regent, Subregent, leraren etc.
2 Studenten
3 Personeel
4 Financiën
5 Bezittingen. Bouw etc.
6 Stoutenburg en College Hageveld
7 Liturgie, Devotionalia
8 Hageveld in oorlogstijd
9 Varia
Binnen deze rubrieken waren beknopte beschrijvingen van de archiefbestanddelen opgenomen, die geordend waren volgens een decimale code. Bijvoorbeeld:
04 Gedenkwaardige feiten, jubilea etc.
041 Reunie 1979
041.0 Algemeen: programma's, genodigde, brief van rector, telexbericht
041.1 etc.
De inhoudelijke beschrijving van de archiefbestanddelen is uitgebreid. Waar nodig is de oude beschrijving gecursiveerd in de nieuwe beschrijving opgenomen.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1817-2001
Omvang in meters:
50,00
Periode documenten:
(1559) 1817-2001 (2002)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-897. Bij de volgende inv.nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nr. 201 openbaar vanaf 2030, inv.nrs. 202-203 vanaf 2032, inv.nr. 214 vanaf 2033, inv.nrs. 425-427 zijn openbaar 75 jaar na datum van afsluiting van het dossier, inv.nr. 435 openbaar vanaf 2059, inv.nr. 438 vanaf 2070, inv.nr. 439 vanaf 2072, inv.nr. 445 vanaf 2066, inv.nr. 446 vanaf 2062, inv.nr. 447 vanaf 2051, inv.nrs. 448-449 vanaf 2066, inv.nr. 450 vanaf 2071, inv.nr. 451 vanaf 2082, inv.nr. 452 is openbaar 100 jaar na de jongste datum op de kaart, inv.nrs. 630-635 zijn openbaar 100 jaar na de jongste datum van het stuk, inv.nr. 636 openbaar vanaf 2066, inv.nr. 749 vanaf 2050 en inv.nr. 750 vanaf 2062.
Gemeente:
Heemstede