Menu

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer)

7000 Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. De gemeente Haarlemmermeer in de periode 1855-1909
2. De geschiedenis van het gemeentearchief van Haarlemmermeer
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Bijlagen
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1855-1909
Omvang in meters:
47,40
Periode documenten:
1855-1909
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1497. Inv.nrs. 666-668, 1123 ontbreken. Inv.nrs. 894, 965 zijn wegens slechte materiële staat alleen digitaal raadpleegbaar. Nadere informatie over de raadpleging bij de informatiebalie. Lijsten van burgemeesters, 1855-1941, wethouders, 1855-1910 (1915), gemeentesecretarissen, 1855-1909, gemeenteontvangers, 1856-1921, en raadsleden, 1855-1910 (1919), in de inventaris. Lijsten van personeel in dienst van de gemeente, 1855-1909, en van onderwijzend personeel, 1857-1910, in de inventaris.
Inv.nrs. 833-842, 844-855, 857-884 zijn resp. bevolkingsregisters, 1855-1859, 1860-1879 en 1880-1899. Inv.nrs. 843, 856 en 885 zijn alfabetische indexen. De bevolkingsregisters (inv.nrs. 833-885) zijn alleen digitaal te raadplegen. Bevolkingsregisters na 1900 zijn te vinden in het archief van het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer, 1910-1945, toegangsnummer 7001, inv.nrs. 993-1077.
Inv.nrs. 763-825 zijn de registers van de burgerlijke stand (inv.nrs. 763-788: geb. akten, 1856-1910, inv.nrs. 789-801: huw. akten, 1856-1911, inv.nrs. 802-825: overl. akten, 1856-1911 en inv.nrs. 826-830: tienjarentafels, 1856-1912). De registers van de burgerlijke stand zijn digitaal te raadplegen op de landelijke website Wie WasWie.nl of op microfiches (m.u.v. geb. akten, 1903-1910) te raadplegen in de studiezaal, evenals de huwelijksbijlagen, 1856-1922, die op microfilms zijn te raadplegen. De huwelijksbijlagen, 1923-1932, zijn in origineel aan te vragen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig.
Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de landelijke website WieWasWie.nl of kijk op www.noord-hollandsarchief.nl/zoeken/genealogie.
Gemeente:
Haarlemmermeer