Menu

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer)

7003 Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Deze deelinventaris van het archief van de vroegere gemeentesecretarie van Haarlemmermeer omvat de periode 1946-1979. De keuze voor deze periode is bepaald door het feit dat het secretariearchief tot en met het jaar 1945 reeds geheel geïnventariseerd is. Vanaf 1980 wordt het archief van de gemeente geordend in 10-jaren blokken. Vanwege de omvang van het secretariearchief 1946-1979, ruim 300 meter, is de inventarisatie door drie archiefmedewerkers, allen in bezit van het diploma Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA), gelijktijdig ter hand genomen. ledere archiefmedewerker vervaardigt zelfstandig een deelinventaris. Het te beschrijven archief is daartoe verdeeld in de volgende blokken: VNG codegroep .07 en .08; de codegroep -1.7 en de codegroep -1.8. De inventarisatie van het archief is versneld ter hand genomen, aangezien de op handen zijnde nieuwe archiefwet bepaalt dat overheidsarchieven na een periode van twintig jaar openbaar dienen te zijn. In de praktijk betekent het dat de archieven dan geïnventariseerd dienen te zijn en ontdaan van alle te vernietigen stukken. Na inventarisatie wordt het archief overgebracht naar de archiefbewaarplaats en is het archief openbaar.
Het deel van het secretariearchief, dat tot de codegroep -1.7 behoort, is inmiddels geïnventariseerd. Deze toegang is het resultaat van deze inventarisatie. Bij de aanvang van de inventarisatie had dit deel een lengte van circa 63 meter. Na vernietiging en beschrijving bleef hiervan 32 meter over.
Als leidraad voor de indeling van deze inventaris is uitgegaan van de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, aangezien het archief was geordend volgens deze code.
De beschrijvingen van de in deze inventaris voorkomende dossiers zijn zo kort mogelijk gehouden, zonder evenwel aan duidelijkheid in te boeten. Aanduidingen als dossier of stukken betreffende geven geen meerwaarde aan de beschrijving en zijn daarom weggelaten. Ook het benoemen van de materiële vorm (band, deel, omslag) is achterwege gebleven.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1946-1979
Omvang in meters:
36,00
Periode documenten:
1946-1979 (1989)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Deelinventaris (VNG code -1.7) inv.nrs. 1-1211. Inv.nrs. 409, 551, 626, 640, 729, 857, 966-968, 1020 ontbreken. Bij de volgende inv.nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nr. 62 openbaar vanaf 2045, inv.nr. 63 vanaf 2055, inv.nr. 79 vanaf 2051, inv.nrs. 80, 88-89 vanaf 2055, inv.nr. 112 vanaf 2053, inv.nr. 719 vanaf 2054, inv.nrs. 720-722 vanaf 2055. De deelinventaris heeft alleen betrekking op belastingen, openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheid, openbare veiligheid en waterstaat. Het archief van het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer over de periode 1946-1979 is ingedeeld in drie delen met elk een eigen deelinventaris als toegang. Als leidraad bij deze indeling in drie delen is uitgegaan van de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De registers van de burgerlijke stand: geb. akten, 1945-1979, huw. akten, 1946-1979 en overl. akten, 1963-1979, zijn nog bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Haarlemmermeer. Bij de registers van de burgerlijke stand zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. De geb. akten zijn pas na 100 jaar openbaar, huw. akten na 75 jaar en overl. akten na 50 jaar. De registers van de burgerlijke stand zonder beperking op de openbaarheid zijn te raadplegen op de landelijke website WieWasWie.nl. De huwelijksbijlagen, 1856-1922, zijn op microfilms zijn te raadplegen in de studiezaal. De huwelijksbijlagen, 1923-1932, zijn in origineel aan te vragen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig. Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de landelijke website WieWasWie.nl of kijk op www.noord-hollandsarchief.nl/In de studiezaal/Broninformatie/Genealogie.
Gemeente:
Haarlemmermeer