Menu

Uw zoekacties: Welzijnsdienst van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
7031 Welzijnsdienst van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris van het archief van de Welzijnsdienst van Haarlemmermeer strekt zich uit over de periode 1981 - 1988 (1990).
Met de opheffing van de dienst Sport en Jeugdzaken in 1981 werden de taken van de dienst overgebracht naar de Welzijnsdienst. Door reorganisatie van de gemeente is in 1988 de Welzijnsdienst opgeheven en zijn de taken overgegaan naar de dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC).
Het archief van de Welzijnsdienst besloeg bij overdracht aan het semistatisch archief van de gemeente 45 meter lengte. Bij de overdracht waren achterstanden in het opbergen van stukken ontstaan. Tijdens het wegwerken van de achterstanden is een selectie gemaakt van te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Na selectie en beschrijving bleef er 1,5 meter over.
Omdat het archief geordend was volgens de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ook bij de inventarisatie uitgegaan van deze code. De beschrijvingen van de in deze inventaris voorkomende dossiers zijn zo kort mogelijk gehouden, zonder evenwel aan duidelijkheid in te boeten. De aanduidingen als 'dossier' of 'stukken betreffende' zijn daarom weggelaten. Ook het benoemen van de materiële vorm (band, deel, omslag) is achterwege gebleven.
In 2015 is de inventaris in het archiefbeheerssyteem MAIS Flexis ingevoerd en waar nodig verbeterd of aangepast.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1981-1988
Omvang in meters:
1,10
Periode documenten:
1981-1988 (1990)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-56.
Gemeente:
Haarlemmermeer