Menu

Uw zoekacties: Russer, G.A., betreffende de geschiedenis van de Haarlemmerm...

7036 Russer, G.A., betreffende de geschiedenis van de Haarlemmermeerspoorlijnen, Collectie van

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1984 verscheen het boek ‘Sporen door de Haarlemmermeer’ van G.A. Russer. Voor de totstandkoming van dit boek heeft dhr. Russer uitgebreid onderzoek verricht. De hier beschreven collectie bevat het door hem verzamelde materiaal. Het betreft vooral gekopieerde stukken. De schrijver geeft in het voorwoord van zijn boek aan dat hij het materiaal heeft overgedragen aan het archief van de Gemeente Haarlemmermeer zodat het beschikbaar is voor openbaar onderzoek. Het boek bevindt zich in de bibliotheek van het Historisch Archief Haarlemmermeer. Het Historisch Archief Haarlemmermeer beschikt ook over een collectie foto’s die dhr. Russer verzameld heeft.
Uit het verslag over het oud-archief over de jaren 1983-1984-1985 (toegang 7083 inventarisnummer 1427) blijkt dat zowel de collectie foto’s met betrekking tot de voormalige Haarlemmermeerspoorwegen als het verzamelde onderzoeksmateriaal in 1985 is geschonken.
Bij de bewerking van de collectie is de aangetroffen indeling gehandhaafd. Daarbinnen zijn de inventarisnummers zoveel mogelijk op chronologische volgorde geplaatst, met uitzondering van de rubriek Halteplaatsen en stations. Stukken die alleen betrekking hebben op een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld de lokaalspoorwegen, maar die niet bij deze rubriek ingedeeld waren, zijn daar alsnog ondergebracht. De fotocollectie is opgenomen in deze inventaris. Evenals bij het verzameld onderzoeksmateriaal bevat ook de fotocollectie reproducties en kopieën, naast foto's die, vermoedelijk, door dhr. Russer zelf zijn gemaakt. Als bekend is uit welke collectie de foto's afkomstig waren, dan staat dit bij de beschrijvingen vermeld op de manier waarop het op de achterkant van de foto vermeld staat.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1844-1983
Omvang in meters:
1,20
Periode documenten:
1844-1983
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-445. Inv.nrs. 129, 207, 310 en 414 ontbreken. De collectie bevat door G.A. Russer verzameld onderzoeksmateriaal (vooral kopieën van stukken) die hij heeft gebruikt voor zijn boek 'Sporen door de Haarlemmermeer: de geschiedenis van de Haarlemmermeerspoorlijnen', Schoorl 1984. Voor de totstandkoming van dit boek heeft de heer Russer uitgebreid onderzoek verricht. Daarnaast bevat de collectie tevens foto's. Evenals bij het verzameld onderzoeksmateriaal bevat ook de fotocollectie reproducties en kopieën, naast foto's die, vermoedelijk, door de heer Russer zelf zijn gemaakt.
Gemeente:
Haarlemmermeer