Menu

Uw zoekacties: Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen in Noord-Holland...

754 Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen in Noord-Holland te Alkmaar

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1903 hebben de zes toenmalig bestaande fokverenigingen (Hoogkarspel, Oostwoud, Twisk, Venhuizen, Wogmeer, Wieringermeer) besloten een overkoepelende bond op te richten, om zorg te dragen voor gemeenschappelijke belangen. Deze Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen had als belangrijkste taak om de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen en in geval van grensgeschillen te bemiddelen. Alle rundveefok- en melkcontroleverenigingen in Noord-Holland waren georganiseerd in de Provinciale Bond.
De Provinciale Bond stelde zich ten doel de behartiging van de belangen van de rundveefokverenigingen in Noord-Holland. De Provinciale Bond trachtte dit doel te bereiken door:
- te bevorderen dat de fokverenigingen voordeel trekken van geschikt fokmateriaal;
- de gemeenschappelijke aankoop van benodigdheden;
- het onderzoeken van en het geven van voorlichting in zaken van algemeen belang voor de leden;
- het bevorderen van de eenheid in de wijze van werken (zie statuten, 1908).
Met de vaststelling van de gewijzigde statuten in 1961 kreeg de Provinciale Bond de volgende taken erbij:
- het verlenen van hulp bij het oprichten van nieuwe verenigingen voor de rundveefokkerij;
- het doen van een bindende uitspraak bij grensgeschillen tussen naburige rundveefokverenigingen;
- het verlenen van bijstand bij fusie van rundveefokverenigingen;
- het bevorderen van de afzet van fokmateriaal.
Leden van de Provinciale Bond waren rechtspersoonlijkheid bezittende rundveefokverenigingen in de provincie Noord-Holland, welke als doel hadden het bevorderen van de zuivere teelt in het zwartbonte veeslag. De algemene vergadering kon, op voordracht van het bestuur, personen benoemen als lid van verdienste of adviserend lid. Deze leden hadden een raadgevende stem in alle vergaderingen. Het lidmaatschap eindigde door verlies van rechtspersoonlijkheid, door schriftelijke opzegging bij de secretaris-penningmeester of door ontzetting krachtens een besluit van de algemene vergadering.
De Provinciale Bond heeft gedurende bepaalde periodes werkzaamheden overgedragen aan commissies. Dit betrof de commissie voor de Coöperatieve Aankoop, verantwoordelijk voor de aanschaf van diverse benodigdheden, en de commissie Bemiddelingsbureau (jaren '40-'50), verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van rundvee. Deze commissies stonden onder toezicht van het bestuur.
De Provinciale Bond was verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal fokveedagen. Op deze fokveedagen kregen de koeien met het beste exterieur en de beste melkgiftcijfers een prijs en een vermelding als 'Preferente Stammoeder'. De fokveedagen waren:
- de Provinciale Fokveedagen te Alkmaar, Hoorn en Schoorl;
- de Districtsfokveedagen te Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Schagen en het zuidelijk gedeelte van Noord-Holland;
- de Westfriese Flora te Bovenkarspel;
- stierenmarkten en veemarktkeuringen te Alkmaar, Hoorn en Schagen, gehouden in het voor- en najaar.
In het begin van de jaren tachtig is de gehele organisatiestructuur van de veeverbeteringsorganisaties aan een nadere beschouwing onderworpen. Op lokaal niveau leidde dit tot de vorming van verenigingen voor Veehouderijbelangen. Dit betekende dat de administratie op het gebied van de rundveehouderij, de rundveefokkerij en de gezondheidszorg bij runderen op één kantoor waren ondergebracht. Gezien de herstructurering van de veeverbeteringsorganisaties ontstond ook de wens om op provinciaal niveau veranderingen aan te brengen. Zodoende is de Provinciale Bond op 1 januari 1983 een fusie aangegaan met de Stichting voor de Rundveeverbetering in Noord-Holland en de Bond van Verenigingen voor Kunstmatige Inseminatie bij dieren in Noord-Holland. Dientengevolge is de Provinciale Bond op die datum ook ontbonden.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1903-1982
Omvang in meters:
11,25
Periode documenten:
(1896) 1903-1982 (1984)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-378.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.