Menu

Uw zoekacties: R.-K. Parochiegemeenschap Bloemendaal te Bloemendaal

10.001 R.-K. Parochiegemeenschap Bloemendaal te Bloemendaal

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het is een onrustige tijd binnen de Kerk. Het aantal meelevende gelovigen neemt af met als gevolg dat er parochiegemeenschappen worden gefuseerd en kerkgebouwen een andere bestemming krijgen of worden afgebroken om plaats te maken voor profane bestemmingen.
Bijna alle parochies hebben daar vroeger of later mee te maken. Steeds is de procedure min of meer gelijk.
De hieronder volgende plaatsingslijst van de archieven van wat nu heet R.-K. Parochiegemeenschap Bloemendaal is daar een sprekend voorbeeld van.
Op 11 mei 1917 laat Mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, een officiële brief uitgaan waarin hij de oprichting van een nieuwe parochie in Bloemendaal aankondigt. Deze parochie zal het nauwkeurig omschreven gebied beslaan dat tot nu toe tot de Parochie van Overveen en tot de Parochie St. Bavo van Schoten (nu Haarlem-Noord) behoort. De hulpkerk die in dit gebied ligt, wordt een zelfstandige parochiekerk met alle rechten en plichten. De nieuwe parochie zal worden toegewijd aan De Allerheiligste Drieëenheid. De consecratie van het nieuwe blijvende kerkgebouw vindt plaats op 3 december 1918.
Na een aantal jaren blijkt dat de kerk te klein wordt en de parochie steeds meer kerkgangers gaat tellen. Daarom besluit Mgr. J.P. Huibers om aan de noordkant van de parochie van Bloemendaal een tweede parochie te stichten. In 1947 was er al een noodkerk in gebruik genomen. Dit gebouw was oorspronkelijk het jeugdhuis en verenigingsgebouw.
Op het moment van afkondiging, 11 januari 1959, werd de nieuwe parochiekerk met de naam Het Allerheiligst Sacrament een feit. De parochie zou gevormd worden door het noordelijk deel van de moederkerk in Bloemendaal en een deel van de parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in Santpoort-Zuid. Deze parochie kreeg ook de geestelijke verzorging van het toenmalige Provinciaal Ziekenhuis Santpoort toegewezen.
Natuurlijk moest de nieuwe parochie een waardig kerkgebouw krijgen. Men behielp zich nog steeds met het verenigingsgebouw dat toch een multifunctionele taak had. Uiteindelijk is dit gebouw geschikt gemaakt als officieel kerkgebouw en zag men af van nieuwbouw. De verbouwing van de ruimte begon in september 1968 en was voltooid op 9 juni 1969.
Door de omstandigheden genoodzaakt was men gedwongen het kerkgebouw van de kerk van Het Allerheiligst Sacrament te sluiten en op 1 januari 1996 de twee parochies samen te voegen tot de R.-K. Parochiegemeenschap Bloemendaal.
Binnen de parochie woonde de familie Bispinck die haar vermogen en bezittingen op 15 maart 1926 had ondergebracht in een stichting. De stichting had tot doel rooms-katholieke werken van godsdienstige of liefdadige aard te ondersteunen. Deze stichting was een kerkelijke rechtspersoon en een zelfstandig onderdeel van het R.-K. Kerkgenootschap.
Na overleg met het bisdom wordt besloten om op 15 december 1995 de Bispinckstichting en de R.-K. Parochie van de Allerheiligste Drieënheid middels fusie te verenigen als één nieuwe zelfstandige kerkelijke rechtspersoon onder de titel de R.-K. Parochie van de Allerheiligste Drieëenheid gevestigd te Bloemendaal.
In 1923 begon de behoefte te ontstaan om een eigen begraafplaats in Bloemendaal bij de kerk aan te leggen. Hiervoor moest natuurlijk een plaats worden gevonden en er moest toestemming verkregen worden van de gemeente Bloemendaal en van het bisdom. In 1924 vonden de eerste ter aarde bestellingen plaats. In 1969 was de huidige plek te klein en werd het kerkhof van Bloemendaal uitgebreid.
In juli 2022 ging de kerk aan het Bispinckpark dicht door teruglopende bezoek en afnemend animo onder vrijwilligers. De Corona-pandemie van 2020 droeg ook bij aan de sluiting van de kerk.
Het archief van de parochie is in december 2022 overgebracht naar Overveen en daarna bewerkt bij het Noord-Hollands Archief, als aanvulling op het reeds eerder overgebrachte deel.
Als gevolg van de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming, in 2016) zijn nieuwe richtlijnen nodig. Bij de beoordeling op een beperking van de openbaarheid zijn gehanteerd de Richtlijnen openbaarheid archieven van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, (Richtlijnen) november 2022 opgesteld door de Werkgroep AVG, subwerkgroep Archiefinstellingen, van KIA/KVAN.
De volgende inventarisnummers kennen een afwijkende openbaarheidsbeperking op basis van de Richtlijnen:
- Inventarisnummers 218-219, 234, 270-271 en 282 (20 jaar);
- Inventarisnummers 215, 235, 263-264 en 275 (75 jaar).
Voor raadpleging door derden van de genoemde niet-openbare archiefbescheiden is schriftelijke toestemming vereist van de gemeentearchivaris van Bloemendaal.
Ten behoeve van de administratie van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Overveen (OLVOO) blijven voor dagelijks praktisch gebruik de eerste communie- en vormselregisters en de doop-, trouw- en overlijdensregisters berusten. Voor deze registers geldt een beperking van de openbaarheid van maximaal 110 jaar na
geboortedatum.

Kenmerken

Datering:
1916-2017
Omvang in meters:
11,25
Periode documenten:
(1811) 1916-2017 (2022)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-314. Bij de volgende inv.nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nrs. 234, 270 zijn openbaar vanaf 2026, inv.nr. 218 vanaf 2031, inv.nrs. 271, 282 vanaf 2034, inv.nr. 219A vanaf 2041, inv.nr. 219B vanaf 2043, inv.nr. 235 vanaf 2058, inv.nr. 215 vaanf 2071, inv.nr. 275 vanaf 2082, inv.nr. 264 vanaf 2089, inv.nr. 263 vanaf 2091.
Gemeente:
Bloemendaal