Menu

Uw zoekacties: Lampe, dr. C.F.J., te Amsterdam

1015 Lampe, dr. C.F.J., te Amsterdam

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Cornelius Franciscus Jacobus (Kees) Lampe werd geboren te Amsterdam op 1 april 1924. Hij deed in 1942 eindexamen (gymnasium bèta) aan het Sint Ignatiuscollege te Amsterdam en begon clandestien aan de geneeskundige studie, die hij met een vijfjarige opleiding tot internist aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, eveneens te Amsterdam, in 1960 afsloot. Gedurende zijn studietijd vervulde hij bestuursfuncties bij diverse studentenverenigingen. Zijn militaire dienstplicht bracht hij als tijdelijk reserve kapitein-arts door bij een legeronderdeel in Haarlem. Hij was gehuwd met Dorothea A.V.M. (Do) Hintzen, geboren te Maastricht.
Bij zijn benoeming tot internist aan het Sint Antonius Ziekenhuis te IJmuiden in 1960, trof hij een oud gebouw aan, dat ooit onderdak had geboden aan een Rijksopvoedingsgesticht en daarna aan een onderwijsinstelling. Na enkele maanden volgde zijn benoeming tot geneesheer-directeur. Het ziekenhuis was opgericht in 1927 op initiatief van de Mariastichting te Haarlem - dat tien jaar eerder ook al een poging gedaan had - en het gemeentebestuur van Velsen en kreeg de naam Sint Antonius Ziekenhuis. Het verplegend personeel bestond uit zusters Franciscanessen, die oorspronkelijk uit Salzkotten in Duitsland afkomstig waren. In 1967 eindigde de rooms-katholieke signatuur van het ziekenhuis en ging men verder met een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers uit de protestantse, rooms-katholieke en humanistische hoek. Dit burgerbestuur had geen enkele binding met de ziekenhuiszorg. Dit leverde veel problemen op; onderlinge tegenstellingen tussen de bestuursleden, gewijzigde doelstelling: de financiën moesten kloppen… enz. en de structuurnota’s uit Den Haag maakten het er voor een geneesheer-directeur niet eenvoudiger op.
Nadat men in de eerste naoorlogse jaren het gebouw met enkele paviljoens had uitgebreid, waardoor het aantal bedden van 100 op 214 werd gebracht, werd in 1961 besloten tot de bouw van een compleet nieuw ziekenhuis met ca. 300 bedden, waarmee in 1968 begonnen werd. Ook werd een nieuw klooster gebouwd voor 54 zusters en een gebouw voor 110 verpleegsters. De poliklinieken werden uitgebreid. Nog voor de officiële opening op 7 december 1972 werd echter bekend, dat het ziekenhuis op een lijst voorkwam, waarop een aantal (80) in Nederland te sluiten ziekenhuizen stond vermeld. Na de opening van het ziekenhuis heeft Lampe zijn geneesheer-directeurschap opgegeven en is nog tot 1980 als internist aan de Stichting Medisch Centrum Velsen verbonden gebleven. *  Zijn vrouw werkte als hoofd van de opleiding bij dezelfde stichting waaronder het ziekenhuis ressorteerde.
In 1980 vertrok hij met zijn echtgenote naar Goes, waar hij directeur-patiëntenzorg werd aan de Oosterscheldeziekenhuizen. Na zijn pensionering werd zijn woonplaats Amsterdam. In 1993 gaf hij in enkele krantenartikelen nog eens zijn mening te kennen over de teloorgang van het Zeeweg Ziekenhuis, zijns inziens veroorzaakt door politieke besluiten ten aanzien van de toepassing van de marktwerking op de gezondheidszorg, de slappe houding van het stichtingsbestuur en de fusieperikelen met de Haarlemse ziekenhuizen. Ook deed hij onderzoek in het kader van een te verschijnen boek over het Kennemer Gasthuis, in welke organisatie het Zeeweg Ziekenhuis was opgegaan. Hij overleed te Amsterdam op 10 juli 2009.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1940-1997
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
(1927) 1940-1997 (2011)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-43. Dr. C.F.J. Lampe (1924-2009) was internist en van 1960 tot 1973 geneesheer-directeur van het Antonius Ziekenhuis, sinds 1972 Zeeweg Ziekenhuis te IJmuiden. Het archief van dr. C.F.J. Lampe bevat ook het archief van zijn echtgenote D.A.V.M. Lampe-Hintzen. Zie ook het archief van de Stichting Medisch Centrum Velsen, 1972-2001, toegangsnummer 2404.
Gemeente:
Velsen