Menu

Uw zoekacties: Stichting Huis te Manpad te Heemstede

1153 Stichting Huis te Manpad te Heemstede

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De buitenplaats Huis te Manpad aan de Herenweg in Heemstede dateert van de periode 1634-1640. Het Huis te Manpad is van 1767 tot 1953 eigendom geweest van de familie Van Lennep. Mr. Jan Visser kocht in 1953 de buitenplaats en begon met een grote renovatie en restauratie. In 1979 heeft hij een stichting opgericht die eigenaar en beheerder werd van zijn Huis te Manpad. Het doel van deze stichting was: 'het Huis te Manpad zoals het thans is ingericht en gemeubileerd met het daarbij behorend park en bijgebouwen als levend cultuurmonument in stand te houden'.
Het archief van de Stichting Huis te Manpad is door jhr. drs. Henrick S. van Lennep geordend en beschreven. Zie voor de archiefinventaris uit 2009 inv.nr. 34. Waar nodig zijn beschrijvingen verduidelijkt of aangevuld, bijvoorbeeld in de datering van de stukken. Na de overdracht van het archief aan het Noord-Hollands Archief is geconstateerd dat de volgende nummers van de inventaris ontbraken: 1.7, 1.8, 1.9, 10.7, 10.8 en 10.15. Verder bleken de mappen met de nummers 7.15 en 7.16 leeg te zijn.
Literatuur
Barbara Joustra. Het Huis te Manpad. Huis, park en bewoners door de eeuwen heen. 3e herz. dr. 2016
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1950-2009
Omvang in meters:
2,00
Periode documenten:
(1934) 1950-2009 (2016)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-131. Het Huis te Manpad ligt aan de Herenweg 7-11 in Heemstede. Op de website van de Stichting Huis te Manpad (www.huistemanpad.nl) is een overzicht te vinden van de bewoners van het Huis te Manpad vanaf 1634. Zie ook de collectie van archiefstukken afkomstig van eigenaren van buitenplaatsen te Heemstede, 1542-1975, toegangsnummer 3877 nrs. 173-241.
Gemeente:
Heemstede
Categorie: