Menu

Uw zoekacties: Commissarissen van het Groot Badhuis te Zandvoort

116 Commissarissen van het Groot Badhuis te Zandvoort

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1826 no. 99 werd besloten tot het oprichten van een Zeebadetablissement te Zandvoort, het aanleggen van een daarmee in verband staande straatweg en het opnemen van een geldlening fl 150.000.- ter bestrijding van de kosten.
De aan te leggen weg liep 'tusschen den grooten weg der 1e Klasse no. 4 bij de Hofstede Berkenrode en het dorp Zandvoort, ter breedte van 10 ellen voor zooveel de plaatselijke gesteldheid zulks veroorlooft en volgens de rigting op de bovengemelde schetsteekening aangewezen, met een bestrating van 4 el 10 Duim.' Besloten werd om twee tollen te plaatsen, de ene in de nabijheid van Zandvoort en de andere op een afstand van 1400 ellen vanaf de Rijksstraatweg. Het badhuis werd op 1 mei voor notarissen J.C.G. Pollenes en J.P. Smits te Amsterdam uit de hand verkocht aan J.J.F.F. Müller, makelaar te Amsterdam, voor fl 90.000.- en moest opgeleverd worden 1 november 1897.
Hieronder was begrepen het Grote Badhuis met annexen, als sociëteitsgebouw, stal en koetshuis en daarbij behorende gronden, benevens het gedeelte van de Hoogeweg, gelegen tussen de R.-K. Kerk en het badhuis, met de bermen, doch met uitzondering van de vóór de gebouwen langs die weg, aan de zuidzijde daarvan liggend, erven welke door ons aan de eigenaars van die gebouwen verhuurd zijn.
De koper heeft bovendien, wanneer de koop gesloten wordt, het recht de hotel- en badinventaris tegen taxatieprijs over te nemen.
De certificaten zouden blijven bestaan, daar het de bedoeling is, de administratie van de straatweg, vanaf de Rijksstraatweg tot de R.-K. Kerk te Zandvoort, te behouden, zodat de certificaathouders eigenaars blijven van de straatweg met de bermen, voorzover een en ander ons toebehoort.
In de commissarissen-vergadering van 14 februari 1918 werd voorgesteld tot liquidatie van de negotiatie en aangenomen het voorstel tot overdracht van de straatweg, en wel aan Heemstede de bestrating van het weggedeelte, hetwelk zich binnen die gemeente uitstrekt, even zo aan Bloemendaal en Zandvoort.
Het doel der negotiatie: "Verheffing van het arme visschersdorp tot een badplaats." is dan bereikt.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1826-1918
Omvang in meters:
2,10
Periode documenten:
(1825) 1826-1918 (1925)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 116 inv. nrs. 1-108. Het archief bevat ook stukken betreffende de straatweg van Haarlem naar Zandvoort. De kaarten en tekeningen (inv. nrs. 67-108) bevinden zich op de locatie Kleine Houtweg.
Gemeente:
Zandvoort