Menu

Uw zoekacties: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdel...
1323 Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling Haarlem-Noord
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De NCVB was verdeeld in afdelingen. De NCVB zelf was in oktober 1919 opgericht in het verlengde van het Tweede Christelijk Sociaal Congres dat in maart 1919 in Amsterdam gehouden was en waar afzonderlijke vrouwenbijeenkomsten belegd waren. De grondslag van de NCVB was de volgende: de Vereniging stelt zich op de grondslag dat Christus' Koningschap alom moet worden erkend en de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord, moet worden gezocht.
De invoering van het passieve kiesrecht voor vrouwen in 1919 werkte ook stimulerend. Als het doel van de NCVB werd daarom geformuleerd: de Bond bedoelt hoofdzakelijk: voorlichting van de vrouw betreffende maatschappelijke en staatkundige vraagstukken, in overeenstemming met de grondslag. In de NCVB waren hervormde en gereformeerde vrouwen verenigd. Ook behoorden de leden niet tot één bepaalde politieke richting. De oprichting van de afdeling in Haarlem-Noord vond in 1954 plaats.
In 1996 opende de landelijke NCVB onderhandelingen met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) met als doel te fuseren. Deze fusie was op 1 januari 1999 een feit. De nieuwe organisatie heette Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Met de fusie kwam formeel een eind aan de NCVB en zijn afdeling Haarlem. Deze afdeling werd echter voortgezet als afdeling van de nieuwe organisatie Passage.
Plaatsingslijst
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1954-2002
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
1954-2002
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-26. Vóór 1999 luidde de naam: Nederlandse Christen Vrouwenbond (NVCB), afdeling Haarlem-Noord.
Gemeente:
Haarlem